Doba čtení:1 m, 21 s
Největší dosud objevené ložisko lithia se má nacházet ve vulkanickém kráteru zvaném McDermittova kaldera. Foto: wikipedia.org

Na hranici amerických států Nevada a Oregon byla identifikována zóna bohatá na lithium. Může jít o největší dosud nalezené světové ložisko.

Vulkanologové oznámili, že podél hranice Nevady a Oregonu, ve vulkanickém kráteru zvaném McDermittova kaldera, se nachází až 120 milionů tun lithia. Svá zjištění publikovali ve studii v časopisu Geology. Vysoké koncentrace lithia v sedimentech v kaldeře byly zdokumentovány několika společnostmi a výzkumníky již v 70. letech 20. století. Studie uvádí, že zásoby lithia obsažené v sedimentech McDermittovy kaldery jsou přinejmenším srovnatelné, ne-li větší než lithium nalezené v bolivijské solné pláni, která byla dříve považována za největší ložisko lithia na Zemi.

Neuvěříte, kdy v Číně začali těžit uhlí

Geolog Anouk Borst, který se na studii nepodílel, pro Chemistry World uvedl: „Pokud věříte jejich odhadu, jedná se o velmi, velmi významné ložisko lithia. Mohlo by změnit dynamiku lithia v celosvětovém měřítku, pokud jde o cenu, bezpečnost dodávek a geopolitiku.Pokud se podaří získat lithium energeticky velmi nenáročným způsobem nebo procesem, při kterém se nespotřebuje mnoho kyseliny, pak to může být ekonomicky velmi významné. USA by měly vlastní zásoby lithia a průmysl by se nemusel tolik obávat nedostatku dodávek.“

Thomas Benson, geolog společnosti Lithium Americas Corporation, který je spoluautorem nové studie, očekává, že těžba v McDermittově kaldeře by mohla začít do roku 2026, uvedl deník New York Post.

Předpokládaná poptávka po lithiu do roku 2040 by měla činit 1 milion metrických tun, což představuje osminásobný nárůst oproti celkové světové produkci v roce 2022.