Báňská správa prověřila OKD jako celek

OKD prošla prověrkou ČBÚ. Foto: wikipedia.org Petr Štefek

Nikoliv na jedinou šachtu, jak tomu bývalo doposud, ale na všechny současně se zaměřila generální prověrka Českého báňského úřadu (ČBÚ) ve společnosti OKD. Konala se neobvykle dlouho, od konce března do konce května. Báňští inspektoři při ní vynechali pouze Důl Frenštát.

Prověrka byla letos poprvé vyhlášena na celou organizaci. Jistě k tomu přispěla i mimořádná událost z loňského prosince na lokalitě ČSM-Sever,“ sdělil vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček s tím, že s báňskými inspektory jezdili v tomto období na současně probíhající specializované prověrky i kontroloři z Krajské hygienické stanice Ostrava či Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Hygienu zajímala také voda Fárání státní báňské správy proběhlo osmnáct, a to na dvaadvaceti pracovištích, napsal Měsíčník Horník.

Čtěte také:
OKD klesly tržby i zisk
Bývalý velvyslanec USA Schapiro je Bakalovým právníkem

Kontrolující byli kvůli tomu rozděleni na sedm skupin. Báňská správa prověřila v revíru deset čeleb, pět porubů a sedm pracovišť zařazených do kategorie ostatních. Hygienici prováděli fyzické kontroly jak v dole, tak i na povrchu. V odborných komisích se prověřovala hygiena práce, provádění preventivních prohlídek, podmínky stravování, sprchování, nakládání s toxickými látkami, provádění školení BOZP, zkoušela se kvalita vody k pití i sprchování.

Samostatná prověrka proběhla na stanicích první pomoci na ZBZS všech dolů a kontrole se nevyhnula v této oblasti ani HBZS. „Typické otázky: Kam s kontaminovaným odpadem? Jak se provádí dezinfekce? Čištění prádla?,“ přiblížil Zajíček. OKD na základě výsledků musela například aktualizovat provozní řády stanic první pomoci na ZBZS na současné velice přísné a nekompromisní podmínky a požadavky.

Určitá opatření se uskutečnila také v úpravě kvality vody ve sprchovištích mužstva. Řešila se jaderná bezpečnost „Státní úřad pro jadernou bezpečnost se prověrky v OKD účastnil také, soustředil se mimo jiné na dodržování atomového zákona v souvislosti s monitoringem přírodních radionuklidů za jednotlivými doly a provozy úpraven,“ podotkl Zajíček s tím, že bylo nutné zavést systém měření přírodních radionuklidů, který byl předmětným úřadem schválen a zkontrolován.

Rozsahem to byla skutečně výjimečná akce. Chtěli jsme si vytvořit komplexní obraz o těžební společnosti včetně dodavatelů i veškerých provozů,“ upřesnil Bohuslav Machek, mluvčí ČBÚ v Praze. V průběhu kontrol podle něj byly zjištěny drobné provozní závady a nedostatky. „K jejich odstranění jsme vydali čtyři závazné příkazy a odpovědným osobám uložili pokuty v celkové výši osmi tisíc korun,“ uvedl Machek.

Celá prověrka byla zakončena projednáním opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Konkrétně šlo třeba o aktualizaci projektu jednoho z porubů na lokalitě ČSA nebo povinnost zahájit již ve fázi těžby stavbu přípravných hrází či záseků na přístupových chodbách k porubům s vysokým rizikem záparu.

Je samozřejmé, že při tak širokém záběru prověrky se vždy něco zjistí. Zásadní je pro nás na celkovém hodnocení ovšem fakt, že nebyla zjištěna taková závada, která by nás nutila zastavit nebo omezit provoz, anebo která by dokonce vrhala špatné světlo na OKD v souvislosti s mimořádnou událostí z prosince 2018. Naopak, potvrdily se standardy, které zajišťují vysokou míru bezpečnosti zaměstnanců i provozu,“ zhodnotil prověrku ředitel pro strategii OKD Pavel Hadrava

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Nejlepší podzemní sklápěčka na světě
Služební auto obra Koloděje
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme