Doba čtení:1 m, 4 s
dmychadla foto Sev.en Energy

Biologickou čistírnu odpadních vod provozuje Elektrárna Chvaletice v katastru obce Trnávka už více než 45 let. Na čištění splaškových vod ji využívá i samotná obec pro několik stovek zdejších obyvatel i pár firem v okolí, kde se čistička nachází.

„V současné době zde probíhají dvě důležité akce. Kompletní čištění technologie, které se dělá pravidelně jednou za čtyři roky. Možná ještě o něco důležitější je výměna dvou dmychadel na provzdušňování kalu,“ uvedl Kamil Landsmann, vedoucí oddělení chemických režimů Elektrárny Chvaletice. Výměna dmychadel byla naplánována už před časem, protože se jedná o více než půlmilionovou investici, k realizaci došlo až letos. „Nejde jen o prostou výměnu zařízení, které je na hranici životnosti. Modernizací technologie se vyřeší i další problémy, například přehřívání a sníží se i hlučnost,“ doplnil vedoucí.

Čtěte také:
Vláda podá kvůli Bohemia Energy trestní oznámení
Přinesly volby energetické prozření?

Princip biologického čištění spočívá v odstranění organického znečištění působením mikroorganizmů, zejména bakterií, které z odpadní vody dokážou zlikvidovat až 99 % organického znečištění i sloučenin dusíku a fosforu. Ročně čističkou v Trnávce proteče zhruba 40 000 m3 vody, která se následně vrací do vodoteče. Kvalita vyčištěné vody se pravidelně kontroluje z odebíraných vzorků. Na dodržování veškerých legislativních opatření dohlíží vodoprávní úřad.