Blíží se doba čistého uhlí?

Nové technologie ukázaly, že zachycený CO₂ lze přeměnit na užitečné produkty, jako jsou cement, hnojivo, palivo i plasty. Foto: imagio.cz

Odhaduje se, že uhlí zajišťuje téměř 30 procent světových potřeb elektřiny, avšak jeho spalování je také významným zdrojem znečištění ovzduší. Proto se hledají možnosti jak nahradit klasické způsoby spalování novými „čistými“ technologiemi.

Alternativní zdroje, jakou jsou větrné a solární elektrárny, jsou sice příslibem do budoucna, ale obecně jsou nákladnější než tradiční zdroje energie a nerozšiřují se dostatečně rychle, aby v blízké budoucnosti pokryly světové energetické potřeby.

Čtěte také:
Ostravská lanovka bude místo uhlí vozit turisty
Michal vás seznámí s Ograbulemi

V posledních letech se proto vládní úřady zaměřují na podporu technologií, které zvyšují účinnost spalování a současně snižují emise, neboli tzv. „čisté technologie“ spalování uhlí. Například americký Úřad pro fosilní energie (DOE) věří, že uhlí má budoucnost a že nové technologie z něj udělají „čistý„ zdroj. Nyní finančně podporuje několik projektů k zachycování uhlíku a lze předpokládat, že se tento směr rozšíří.

Nové technologie ukázaly, že zachycený CO₂ lze přeměnit na užitečné produkty, jako jsou cement, hnojivo, palivo i plasty. Uhlí tak pravděpodobně zůstane v dohledné budoucnosti jedním z nejlevnějších zdrojů elektrické energie na světě a díky „čistým technologiím“ pomůže i v boji proti globálnímu znečištění.

Mohlo by vás zajímat:
Feist: Uhlí bude dál v klíčové roli
Vondráš: Neprchejme od uhlí!
VIDEO: Extrémní golfové hřiště na korbách náklaďáků