Navzdory ekologům

Severní energetická prodlouží životnost Chvaletic do roku 2030. Navzdory ekologům –  pravil titulek deníku E15 jednou takhle v pátek. Marketing, jenž káže komponovat titulek přitažlivě pro čtenáře, zde zvítězil nad pravdivostí zprávy kontumačně. „Navzdory ekologům“ v Česku ani v Evropě dnes nelze provozovat, stavět ani přestavovat vůbec nic. Ve svém blogu na to upozornil Jan Ferenc.

„´Navzdory ekologům´ si nemůžete ani pokácet vlastní strom na vlastním pozemku. Jak by tedy bylo možné provozovat či dokonce prodlužovat provoz poměrně velké elektrárny ´navzdory ekologům´“, ptá se Ferenc.

Dodává, že většina majitelů starších elektráren v Česku investuje miliardy korun do odprášení, snížení emisí škodlivých látek a rozšíření regulačního rozsahu. Takže spousta peněz do ekologizace provozu. Ne, že by tyto informace článek, konkrétně o Chvaleticích, neobsahoval. Ale vynakládají se tyto investice „ekologům navzdory“?

„Ekologové požadují, aby se elektrárna, jakožto významný znečišťovatel ovzduší, uzavřela,“ píše se v článku E15 v prvním odstavci. Kteří ekologové, ptá se blogger. Ti, jež stanovují emisní limity, technické postupy pro snižování škodlivých vlivů průmyslových provozů na životní prostředí, určují lhůty, do kdy se musejí limity plnit, kontrolují, pokutují?

Ale nikoliv, řeč je o Greenpeace. Jenže to nejsou ekologové, to jsou aktivisté, jejichž propagandě podléhá kdekdo, i seriózní deník, jakým E15 bezpochyby je. „Citované tvrzení Greenpeace o 72 elektrárnou zardoušených lidech ročně, to už totiž není ani silná káva, ale pořádný koktejl nesmyslů… Hle, vrazi z vólstrýtu!“  dodává Ferenc.

Ekologičtí aktivisté se podle něj od ekologů liší tím, že usilují o destrukci. Lidi a jejich životní potřeby jsou jim většinou šumafuk a člověk – spotřebitel energie a její přeměny pro jakýkoli společenský pokrok, pomalu třídní nepřítel. „Jim navzdory tady žijeme. Oni by nejraději, kdybychom jakž takž přežívali,“ uzavírá svůj blog Ferenc.