Vláda vs. občané druhé kategorie

Chystaným zvýšením poplatků z těžby nerostů se ve svém blogu zabýval Richard Jahoda. Podle něj jde o klasický příklad situace, kdy vládnoucí vrchnost pracuje s čísly, aniž by si za ně dokázala dosadit konkrétní region, jeho obyvatele, jejich potřeby, zájmy a problémy. Ty jsou bohužel zřejmě pod rozlišovací schopnost tabulky s názvem státní rozpočet, dodává.

„Ve stručnosti, o co jde. V České republice jsou firmy, které těží nerosty. Pro lepší představu se držme řekněme hnědého uhlí. Tyto společnosti kutají, prodávají, zaměstnávají lidi, platí daně, jsou na ně zpravidla navázány řady dodavatelů,“ píše Jahoda. Dodává, že zároveň odvádějí státu poplatky z vytěženého objemu, z nichž většina slouží ve prospěch obcí a regionů, které jsou těžbou negativně zasaženy. Kromě toho tyto firmy zpravidla přispívají na různé bohulibé projekty ve svém okolí, upozorňuje blogger.

Nyní přijde stát, ztělesněný ministerstvem financí a ministerstvem průmyslu a obchodu, s novelou horního zákona, která mimo jiné obsahuje zvýšení těchto poplatků. V prvním návrhu desetinásobné, postupně, po kritice a protestech těžařů a regionů, menší. Zároveň se však mění také rozdělení takto získaných prostředků. „Najednou většinu schlamstne nenasytný státní rozpočet a na obce a regiony, ve kterých se těží, zůstane pouze menšina. Na co bude použit onen státní díl, se nejspíše nikdy nedozvíme. Když budu lacině vtipkovat, tak možná na zvýšení platů poslanců., když budu ironický, tak vyjádřím přesvědčení, že je stát nepochybně využije maximálně hospodárně, jako vždy,“ podotýká Jahoda.

Zákon podle něj vzniká překotně a zvláštně. Evidentně se přitom neberou ohledy na region, který je po desetiletí postižen povrchovou těžbou uhlí, které zajišťuje energii většině republiky. Bylo by logické, že by stát začal regionu také něco vracet a pomohl se zvyšování kvality života jeho občanů. Bohužel hrozí, že pravdou bude přesný opak.

Možná ale není ještě vše ztraceno a zdravý rozum a určitá slušnost zvítězí. Pro začátek by stačilo, kdyby vláda využila obvyklý nástroj, který v jiných podobných případech běžně používá. Jmenuje se analýza dopadů regulace, ve zkratce RIA. Nějakou dobu by to asi trvalo, ale staré přísloví praví: Dvakrát měř, jednou řež,“  uzavírá svůj blog Richard Jahoda.