Britové slyšeli smutnou zprávu o cenách energií

Příliš drahé energie ve Spojeném království nyní citelně přispívají k poklesu životní úrovně mnoha lidí. Foto: pixabay.com

Vysoké ceny energií, s kterými se potýkají domácnosti ve většině evropských zemí, se v Británii udrží zřejmě až dva roky. Odběratelům to sdělila společnost Centrica, která je vlastníkem firmy British Gas, předního dodavatele energií na britských ostrovech. Příliš drahé energie ve Spojeném království nyní citelně přispívají k poklesu životní úrovně mnoha lidí, uvedla BBC.

Šéf společnosti Centrica Chris O’Shea řekl, že nevidí důvod očekávat v dohledné době pokles cen energií. Za nesprávné označil předpoklady, že růst cen o více než 50 procent na 2000 liber (58 500 Kč) za rok je pouze krátkodobá záležitost.

Trh naznačuje, že vysoké ceny plynu tady budou ještě 18 měsíců až dva roky,“ řekl O’Shea.

Řada zemí považuje plyn za prozatímní řešení v době, kdy se odklánějí od uhlíkových zdrojů energie, jako je ropa nebo uhlí. Mnoho států proto volí zemní plyn, aby uspokojily poptávku po energiích. Ta se zvyšuje spolu s tím, jak se obnovují ekonomické aktivity po útlumu vynuceném uzávěrami kvůli pandemii covidu-19.

Hladová Čína potřebuje stále víc a víc surovin

Jak postupujeme k čisté nule, stává se plyn významným zdrojem energie v přechodném období,“ dodal O’Shea. Čistou nulou se rozumí takzvaná uhlíková neutralita, což znamená, že se do ovzduší nebude vypouštět více skleníkových plynů, než kolik jich může být technicky uskladněno nebo kolik příroda může sama vstřebat.

A jak se v dalších zemích odpojují uhelné elektrárny, tak zde není dost plynu, který by bylo možné začít rychle využívat,“ upozornil O’Shea.

Myšlenka začít plyn znovu považovat za přechodový zdroj energie, než za tradiční uhlovodík, má teď čím dál větší politickou podporu. Příznivě ji vnímají i ti, kteří volají po zvýšení investic do posílení dodávek plynu z domácích zdrojů, což jsou v případě Británie naleziště v Severním moři. O’Shea ale pochybuje, že vyšší objem plynu z britských zdrojů by mohl nějak zásadně přispět k poklesu tržních cen suroviny.

Nejsem si jist, zda vyšší dodávky v Británii by vedly k poklesu cen ze tří liber za termální jednotku, kde ta cena byla v prosinci, na 50 pencí, kde byla před rokem,“ řekl šéf společnosti Centrica. „My dovážíme plyn ze Spojených států, z Norska, z Evropy, z Kataru i z jiných míst. Takže nejsme v situaci, kdy by Spojené království bylo izolovaným energetickým trhem. Jsme součástí globálního trhu,“ dodal manažer.

Kvůli prudkému růstu cen zemního plynu v Británii od začátku loňského roku zkrachovalo zhruba 30 dodavatelů energií. Miliony lidí se tak ocitly u dodavatelů poslední instance, což je režim, který v Británii funguje obdobně jako v České republice.