Budka na srázu výsypky Slatinice hlídá stabilitu území

Měřické stanoviště vyrostlo na místě bývalého kamenolomu Bílý kaňon. Foto: Sev.en Energy

Nápadná zelená „budka“ se v loňském roce objevila v nepřístupném terénu na srázu nad Slatinickou výsypkou. Nejedná se o žádné tajemné obydlí, ale o měřické stanoviště – buňku, ze které je monitorována stabilita území prostoru Výsypky Slatinice.

Úkolem monitorovací stanice je provádět geodetický monitoring prostoru Výsypky Slatinice,“ vysvětlil Libor Doboš, vedoucí oddělení měřictví společnosti Coal Services patřící do skupiny Sev.en Energy. Podobným způsobem se sleduje i území v okolí lomu ČSA. Odbor měřictví a geoinformatiky Coal Services zajišťuje provoz monitorovací stanice, která v současné době slouží hlavně preventivně pro potvrzení stability území. Využití ovšem najde i v budoucnu, kdy se tímto směrem bude postupně rozšiřovat těžba lomu Vršany.

Čtěte také:
Sev.en Energy ulovila černého jestřába
Pozemky po těžbě uhlí využijí i Lesy ČR

Důležitý byl výběr místa pro monitorovací stanoviště. Musí totiž stát na co nejstabilnějším podloží, proto jsme vybrali bývalý kamenolom Bílý kaňon na úpatí vrchu Ressl,“ uvedl Doboš. Snahou také bylo umístit stanici tak, aby byla vzdálena od turistických tras a cyklotras, kterými je veřejností oblíbený vrch Ressl doslova protkán. Uvnitř buňky je umístěna měřicí stanice Leica TM50, která sleduje a sbírá data z celkem 47 měřicích bodů. Vždy jednou za hodinu vyšle signál ke všem geodetickým odrazným hranolům, naměřené údaje se ukládají a zaznamenávají do grafu. Nejvzdálenější bod je vzdálen od stanice zhruba 1 500 metrů.

Na rozdíl od lokality ČSA, kde se data vyhodnocují prostřednictvím softwaru třetí strany, v tomto případě tak vyhodnocování probíhá v systému společnosti Leica. Každých čtyřiadvacet hodin nám přichází souhrnný výpis a graf, jak se dané území chová. Do budoucna bude součástí systému i webová aplikace, kam budou moci nahlížet oprávněné osoby z provozu, aby mohly sledovat vývoj v daném území,“ doplnil vedoucí. Výsledky dlouhodobého sledování bude zpracovávat Výzkumný ústav pro hnědé uhlí v Mostě. Stanice v Bílém kaňonu pracuje v automatickém režimu, přesto je pod neustálým dohledem důlních meřičů. Kromě toho pracoviště hlídá kamera i další zabezpečovací zařízení, napojená na dohledové monitorovací centrum ostrahy areálů těžebních společností. Pravidelně se provádí kompletní údržba buňky.