Budova starého hradla šla k zemi, na řadě jsou další

hradlo_foto_Dulni_noviny_compressed

Jako hradlo sloužil objekt do roku 1991, pak se dopravna přestěhovala do nové budovy. FOTO: Důlní noviny

Stačilo jen několik dní a objekt bývalého hradla D8 na Úpravně uhlí v Komořanech už patří minulosti. Zděná budova ale byla prázdná již několik let. Kolejová doprava Coal Services ho nevyužívala, hradlo D8 dnes sídlí v novějším objektu, jen o pár metrů dál.

U starých zděných hradel je jeden zásadní problém. Kolejová doprava nebývá majitelem těchto objektů. Některá patří Palivovému kombinátu Ústí (PKÚ), hradla na lokalitě Hrabák zase Vršanské uhelné, ale třeba hradlo E1 ve Vršanské uhelné je majetkem ČEZu a hradlo D4 na Úpravně uhlí patří Severní energetické,“ vysvětlil Pavel Krob, vedoucí úseku dopravy Kolejové dopravy Coal Services. Vlastnictví je důležité zejména proto, aby bylo možné investovat do oprav a údržby objektů, což komplikuje skutečnost odlišných majitelů budov a pozemků.

Čtěte také:
VIDEO: Staňte se chvíli řidičem monstra
Superpočítač pojmenovali podle šachty

Hradla mizí s těžbou
Majetkové vztahy ale nejsou hlavním důvodem, proč klasická hradla na různých místech kolem tratí postupně mizí. „Většinou se hradla likvidovala tam, kde končila kolejová doprava. Klasickým případem může být lokalita Jan Šverma. Tam se v době, kdy jsme přebírali kolejovou dopravu, provozovalo sedm skrývkových a tři uhelné řezy a většina materiálu se vozila po železnici. A tak, jak se postupně utlumovala těžba, zanikala jednotlivá hradla. Dnes už na dobývací straně není žádné, na zakládací straně nám zbyla takzvaná koncová hradla Š38 a Š39. To jsou vlastně mobilní buňky, které se posouvají společně s pohyblivými kolejemi na zakládání skrývky. Z kdysi velkých dopraven na Švermě je hradlo Š5 už zbourané a na hradlo Š4  demolice čeká také,“ řekl Krob. A podobně to proběhlo i na dalších místech, například v lokalitě Obránců míru.

Pro hradlo D8 byl v uplynulých letech problém najít využití, takže objekt chátral a nyní už musel jít k zemi i z bezpečnostních důvodů. FOTO: Důlní noviny

Nejmladší stojí ve Vršanech
Zvláštní byla situace ve Vršanech, kde jsou v současnosti hradla nejmladší. „Je to dáno i tím, že Vršany jsou nejmladší šachta v okolí a s jejím rozmachem v osmdesátých letech přišel i rozvoj kolejové dopravy. Jak se tedy v jiných částech revíru hradla likvidovala, tady se stavěla. Z té doby pocházejí například hradla S8 a S7, ale třeba také E2,“ zavzpomínal vedoucí úseku dopravy. Rovněž právě zlikvidované hradlo D8 má za sebou zajímavou historii. Jeho provoz byl zahájen 1. června 1955. Jako hradlo sloužil objekt do roku 1991, pak se dopravna přestěhovala do nové budovy. Původní stavba se potom využívala jako služební místnost, ale kolem roku 2000 byla opuštěna úplně. „Mimo jiné i kvůli její poloze uprostřed kolejiště. Ta je sice ideální pro sledování železničních souprav, ale dostat se tam není úplně snadné. Také proto pro ní byl v následujících letech problém najít využití, takže objekt chátral a nyní už musel jít k zemi i z bezpečnostních důvodů,“ připomněl ještě Krob.

Hradla s klimatizací
A hradel ubývá dál. Stačí se jen podívat na ty, která lemovala koleje do chemičky, kam se také vozilo uhlí. Původně byla tři, dnes už je D1 zbourané, D2 už kolejová doprava také opustila a jediným funkčním hradlem na této trase je D3, které zajišťuje provoz mezi šachtou a chemičkou a ještě nedávno také Dolem Centrum. „Spíš než o stavění nových se dnes snažíme udržovat hradla stávající. Je ale třeba zmínit, že doba se radikálně změnila a s ní i vybavení dopraven. Jsou vybaveny klimatizací, koupelnami a samozřejmě také počítačovými rozvody,“ řekl Krob. Dnes má kolejová doprava Coal Services patnáct zděných hradel a tři buňky se zabezpečovacím zařízením u pohyblivých kolejí. O jejich provoz se stará celkem 85 hradlařů a hradlařek.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Rypadlo, které hrabe fazole
Chytré hlavy vymyslely průmyslovce nové studio
Menší zákrok na těle uhelného obra