Býci v Záluží se budou mít jako v bavlnce

Jak mladých býků postupně přibývá, je potřeba upravit pro ně „býkoviště“. Foto: Vršanská uhelná

Společnost Rekultivace ze skupiny Sev.en Energy, která se kromě řady dalších činností stará také o chov skotu na obnovovaných plochách po těžbě, má v plánu vylepšit zázemí zvířatům, o něž pečuje v areálu v Záluží.

Aktuálně máme v Záluží dva plemenné býky, osmnáct býků, kteří jsou zde již nějakou dobu ve výkrmu a dalších dvanáct zvířat se postupně převáží z lokality Vršany,“ vypočítal Tomáš Šolar, ředitel společnosti Rekultivace. „Standardní postup je ten, že všechna telata se seženou dohromady a vytřídí podle pohlaví. Jalovice se přesunou na pastvinu v lokalitě Vršany, půlroční býci se převážejí do našeho areálu v Záluží,“ doplnil ředitel.

Čtěte také:
Vedle jezera Medard se vytěží další uhlí
Jezero Medard bude patřit mezi západočeské unikáty

Jak mladých býků postupně přibývá, je potřeba upravit pro ně „býkoviště“. Letos už se výběh rozšířil, částečně zastřešil a upravil se systém krmení. Zanedlouho by zde měla vyrůst ještě jedna ohrada pro ustájení mladších zvířat, aby od sebe byli odděleni starší a mladší býci. Nové zázemí pro zvířata bude doplněno i o takzvanou přeháněcí uličku.

Aktuálně tvoří „rekultivační stádo“ přibližně stovka kusů, asi padesát krav se pase na loukách v lokalitě Vršany, další zhruba dvacítka krav našla útočiště na rekultivovaných plochách kolem lomu ČSA. Letos se narodilo pětadvacet telat.

Skot se může těšit i na pestřejší jídelníček. Rekultivace vysely na zhruba 30 hektarech ploch krmné žito. „I když se krávy pasou na loukách, je potřeba ještě dokrmovat. Naopak býci jsou závislí výhradně na tom, co sklidíme. Zásob na zimu máme po letošní sklizni dostatek, zvířata u nás rozhodně nebudou trpět hladem,“ uzavřel ředitel.