ČEPS bojuje s Němci a Rakušany

Dispečink ČEPS. Foto: ČEPS

Společnost ČEPS, která provozuje tuzemskou přenosovou soustavu, minulý týden omezila přeshraniční obchodování na profilech s Německem a Rakouskem. Důvodem byly stále se opakující neplánované toky elektřiny z Německa a kritická provozní situace v polské přenosové soustavě. ČEPS čelí neplánovaným tokům elektřiny z Německa opakovaně. Zejména kvůli enormní výrobě energie z větrných elektráren na severu Německa a jejím přenosem na jih.

ČEPS omezil nabízenou přeshraniční přenosovou kapacitu na profilech s Německem a Rakouskem v týdnu od 17. srpna do 21. srpna v exportním i importním směru.

Přestože má obchodování na německo-rakouské hranici zásadní vliv na provozně tržní podmínky v sousedních zemích, nezaznamenali zaměstnanci ČEPS na této hranici korektivní opatření. Tím může být například zastavení vnitrodenního obchodování. Situaci komplikovaly také problémy Polska. Tamní přenosová soustava se totiž v uplynulých dnech opakovaně potýkala s kritickou provozní situací a musela přistoupit k řadě opatření s cílem zajistit bezpečný provoz své vlastní soustavy.

Čtěte také: Přetoky energie z Německa vyšly na 60 milionů

Česká přenosová soustava tropická vedra zvládala. ČEPS nemusel řešit žádný mimořádný problém. Na rozdíl od Polska, které se několik dnů potýkalo s nedostatkem energie a Poláci dokonce museli dodávky proudu regulovat. Podobnou situaci země zažila naposledy v 80. letech. Vedra způsobují potíže především obnovitelným zdrojům. „Stabilními zdroji ve vedrech zůstávají tepelné a jaderné elektrárny, pokud mají zajištěno dostatečně účinné a nezávislé (odolné) chlazení,“ uvedl analytik Petr Hlinomaz.

ČEPS usiluje o dlouhodobá opatření, a to především výstavbou transformátorů s řízeným posuvem fáze (tzv. PST transformátorů) na hranicích s Německem. První by měl být instalován v letech 2015 až 2016 v Hradci u Kadaně. ČEPS počítá s investicí zhruba 2,5 miliardy korun.

Mohlo by vás zajímat:
ČEPS v Hradci u Kadaně staví ochranné transformátory
ČEPS za pololetí vydělal 1,2 miliardy
Žijeme v energetickém blahobytu