Doba čtení:1 m, 27 s
Podle provozovatelů uhelných elektráren se jejich provoz nemusí ekonomicky vyplatit již v nadcházejících několika letech. Vedle výroby elektřiny jsou ale potřeba i k regulaci sítě. Foto: Sev.en Energy

Společnost ČEPS, která je provozovatelem přenosové soustavy v ČR, požádala o výjimku z povinnosti nakupovat veškerý objem regulační zálohy na denním trhu, která vyplývá ze současného znění nařízení o vnitřním trhu s elektřinou. Jedním z důvodů jsou obavy z nejasného budoucího provozu uhelných elektráren.

Žádost zveřejnil na svých stránkách Energetický regulační úřad, upozornil portál oenergetice.cz. ČEPS požádal o výjimku z důvodu současných podmínek na trhu s elektřinou, který není pro účast poskytovatelů služeb výkonové rovnováhy dostatečně motivační, a právě kvůli nejasnému budoucímu provozu uhelných elektráren. Cílem je také snížit náklady na provoz přenosové soustavy.

ČEPS musí povinně nakupovat služby výkonové rovnováhy pouze na denním trhu. Tuto povinnost stanoví evropské nařízení o vnitřním trhu s elektřinou z roku 2019, nicméně za stanovených podmínek je možné z této povinnosti udělit výjimku, díky které lze nakupovat služby výkonové rovnováhy také pomocí dlouhodobých kontraktů (s nejvyšší délkou jednoho roku).

Hrozí uzavření také uhelných elektráren ČEZ?

Provozovatel přenosové soustavy o stejnou výjimku požádal již v minulých letech. V letošním roce ji ovšem odůvodnil také nejistotou ohledně nejistého budoucího provozu uhelných elektráren.

Podle provozovatelů uhelných elektráren se provoz elektráren spalujících uhlí nemusí ekonomicky vyplatit již v nadcházejících několika letech. Téma zesílilo poté, co majitel skupiny Sev.en Pavel Tykač varoval, že své dvě elektrárny a dva uhelné lomy v severních Čechách zavře už po příští topné sezóně.

Pokud Energetický regulační úřad žádosti ČEPS vyhoví, výběrová řízení by měla proběhnout již v létě tohoto roku, přičemž kontrakty by měly být uzavřeny na období roku 2025.