ČEPS utržil přes 28 miliard

ČEPS působí v ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od ERÚ. Udržuje, obnovuje a provozuje 44 rozvoden se 79 transformátory a vedení o celkové délce téměř 5700 kilometrů. Foto: ČEPS

Provozovateli tuzemské energetické přenosové soustavy ČEPS loni meziročně klesl zisk před zdaněním o 15,8 procenta na 3,4 miliardy korun. Stouply naopak celkové výnosy, proti roku 2019 o téměř 13 procent na 28,3 miliardy korun. Do rozvoje a modernizace přenosové soustavy firma investovala 5,9 miliardy korun.

Naším hlavním cílem je posílit infrastrukturu a přenosovou kapacitu soustavy. Mezi nejvýznamnějšími projekty investiční výstavby za uplynulý rok patří například dokončení výstavby nového dvojitého vedení V490/491 Přeštice – Vítkov v koridoru původní linky 220 kV a zprovoznění nové zapouzdřené rozvodny 420 kV Vítkov. V uplynulém roce také pokračovaly například práce na rekonstrukci a rozšíření transformovny Kočín,“ řekl předseda představenstva ČEPS Martin Durčák.

Čtěte také:
Energetika pod palbou politiky
Odborníci: Uhelné zdroje je před vypnutím třeba nahradit

Společnost upozornila, že jako regulovaný subjekt může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry, které určuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Mezi regulované parametry patří povolené náklady, odpisy a zisk. Pokud se dosažená skutečnost v některém roce odchyluje od stanovených hodnot, jsou určeny korekční faktory, které budou zahrnuty do regulačních parametrů v následujícím období. Ovlivňují tak hospodářské výsledky firmy s dvouletým posunem.

Celkové náklady ČEPS před zdaněním loni činily 24,9 miliardy korun. Firma dále uvedla, že loni přenesla elektrickou energii o celkovém objemu 65.058 gigawatthodin (GWh). Maximální zatížení přenosové soustavy (11.649 megawattů) podle ní bylo loni 22. ledna ve 10:00, minimální zatížení (4654 megawattů) pak 5. července v 06:00. „Z hlediska zahraniční spolupráce byla Česká republika exportní, celkové saldo ČR činilo minus 10.153 GWh elektrické energie,“ dodala společnost.

Z celkového instalovaného výkonu elektráren na konci roku 2020 ve výši 21.328 megawattů (MW) byla podle ní k přenosové soustavě ČR připojena výrobní zařízení o instalovaném výkonu 11.645 MW. Z tohoto výkonu tvořily přibližně 40 procent parní, tj. uhelné elektrárny, 37 procent jaderné elektrárny, 13 procent vodní a přečerpávací vodní elektrárny a deset procent paroplynové elektrárny.

ČEPS působí v ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od ERÚ. Udržuje, obnovuje a provozuje 44 rozvoden se 79 transformátory a vedení o celkové délce téměř 5700 kilometrů. Sto procent akcií společnosti vlastní přes ministerstvo průmyslu a obchodu stát.