ČEPS vydělal 1,5 miliardy

ČEPS působí v ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy. Udržuje, obnovuje a provozuje 44 rozvoden se 79 transformátory a vedení o celkové délce téměř 5700 kilometrů. Foto: ČEPS

Provozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS v prvním čtvrtletí letošního roku zvýšil meziročně zisk před zdaněním o 15 procent na 1,5 miliardy korun. Výnosy vzrostly o 17,4 procenta na 8,7 miliardy korun. Celkové náklady bez daně z příjmu dosáhly ve sledovaném období 7,3 miliardy korun, meziročně o 18 procent více.

Významný vliv na růst výnosů a ve stejné výši i nákladů měl podle firmy objem přenesené energie v rámci mezistátních propojených trhů (takzvaný MC shipping a coupling). Po jeho odečtení meziročně výnosy naopak klesly o 1,2 procenta na 4,3 miliardy korun a náklady se snížily o 7,8 procenta na 2,8 miliardy korun.

Čtěte také:
Energetika pod palbou politiky
Odborníci: Uhelné zdroje je před vypnutím třeba nahradit

Společnost upozornila, že jako regulovaný subjekt může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry, které určuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Mezi regulované parametry patří povolené náklady, odpisy a zisk. Pokud se dosažená skutečnost v některém roce odchyluje od stanovených hodnot, jsou určeny korekční faktory, které budou zahrnuty do regulačních parametrů v následujícím období. Ovlivňují tak hospodářské výsledky firmy s dvouletým posunem.

Během prvních tří měsíců roku 2021 ČEPS přenesl celkem 17.780,5 gigawatthodiny elektrické energie. Firma také pokračovala v investicích. „V prvním čtvrtletí letošního roku probíhala mimo jiné modernizace 400 kV vedení V401 Týnec nad Labem – Krasíkov, rekonstrukce rozvoden Kočín či Prosenice nebo rozšíření rozvodny Výškov,“ uvedl předseda představenstva ČEPS Martin Durčák.

ČEPS působí v ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od ERÚ. Udržuje, obnovuje a provozuje 44 rozvoden se 79 transformátory a vedení o celkové délce téměř 5700 kilometrů. Sto procent akcií společnosti vlastní přes ministerstvo průmyslu a obchodu stát.