Doba čtení:1 m, 19 s
Plovoucí čerpadla hlavní čerpací stanice lomu Vršany se přesunula do nové jímky. Foto: Vršanská uhelná

Postup těžby a zakládání výsypek v lomu Vršany má vliv na další technologii nezbytnou pro těžbu uhlí. Do nového postavení se musela přesunout hlavní čerpací stanice, kterou provozuje úsek odvodnění Severní energetické.

Velkostroj KU300 vyhloubil během uplynulých měsíců novou jímku o kapacitě zhruba 15 000 kubíků, kam se postupně přesouvá čerpací technika,“ vysvětlil Jaroslav Graman, vedoucí úseku odvodnění. Kapacitně by měla hlavní čerpací stanice bez problémů stačit na čerpání důlních vod z lomu Vršany. Poslední výraznější deště, které si vyžádaly intenzivnější čerpání, zde naposledy zaznamenali na začátku prázdnin.

Čtěte také:
Vodu pro Prahu už čistí pomocí uhlí
Lom Vršany si můžete prohlédnout i od Majáku

Do nové jímky se v průběhu září přemístila obě velká plovoucí čerpadla. Ze zákona totiž každá hlavní čerpací stanice musí mít dva na sobě zcela nezávislé čerpací systémy, aby bylo možné zajistit bezpečné odvodnění těžební lokality při případném výpadku jednoho z nich. Staré jímky po hlavní čerpací stanici se nezasypou, ale ještě nějakou dobu zůstanou funkční. „Pozvolnější postup těžby nám umožňuje využívat staré jímky hlavní čerpací stanice po delší dobu, než bývalo v minulosti obvyklé. Budou sloužit zčásti jako usazovací nádrže, ale je rovněž možné, že se nová jímka naplní nečistotami a bude potřeba ji vyčistit, a tak znovu na nezbytně nutnou dobu přesuneme čerpací technologii do původního prostoru,vysvětlil vedoucí.

V novém postavení by měla hlavní čerpací stanice vydržet několik let, i s ohledem na to, jak je plánován postup těžby v lomu Vršany.