Česko by mohlo mít LNG z německého Lubminu

Česká republika je na severoněmecký Lubmin již dnes napojena plynovodem. Ilustrační foto: wikipedia.org

Německá vláda jedná se spolkovou zemí Meklenbursko-Přední Pomořansko o možném vybudování terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Lubminu, kde končí plynovod Nord Stream 1. Terminál by mohl zajistit zásobováním plynem nejen východu Německa, ale také Česku, které je na tento severoněmecký region plynovodem již napojeno.

Diskutujeme konkrétně o tom, jaké technické možnosti můžeme využít například v Lubminu, abychom tam mohli napojit zkapalněný plyn. Projednáváme, jak by to mohlo fungovat, jak to lze zorganizovat,“ řekl německý kancléř Olaf Scholz. „Jsem přesvědčen, že dospějeme k dobrým výsledkům,“ dodal.

O konkrétních jednáních, jak stávající zařízení v Lubminu využít pro LNG, hovořila na tiskové konferenci i premiérka Meklenburska-Předního Pomořanska Manuela Schwesigová. „Hovoříme o tom, jak bychom mohli v budoucnu přepravovat LNG přes Lubmin, odkud potrubí vede do různých spolkových zemí a až do České republiky,“ řekla zemská premiérka. Poznamenala, že cílem zemské i spolkové vlády je najít řešení.

Evropa už je největším odběratelem amerického LNG

Německo se po ruské invazi na Ukrajinu chce zbavit závislosti na plynu z Ruska. Za dlouhodobé řešení Berlín považuje přechod na obnovitelné a čisté zdroje energie, po přechodnou dobu chce ale využívat plyn z jiných zdrojů včetně LNG. Ten je přepravován tankery, ale Německo nemá potřebné terminály. První tři vzniknou na pobřeží Severního moře v Wilhelmshavenu a v ústí Labe v Brunsbüttelu a Stade.

Schwesigová upozorňuje na to, že všechny tyto terminály budou v západní části země, proto chce kvůli zásobování východu Německa terminály i na Baltu. V této souvislosti se hovoří o Rostocku a Lubminu. Premiérka poukazuje na to, že v Lubminu je rozdělovací uzel, který dlouhodobě zajišťuje hladké zásobování východního Německa a také Česka.

Čepro je připraveno postavit terminál na zkapalněný plyn na Litoměřicku

Česko je s tímto severoněmeckým regionem propojeno plynovodem OPAL, kterým proudí plyn z produktovodu Nord Stream položeného na dně Baltského moře.

Německo je pro Česko významným energetickým partnerem, protože je s ním již nyní přes produktovody provázáno. Česko by rádo mělo podíl v některém ze zahraničních terminálů LNG, což by v případě Německa díky již existujícím propojením bylo výhodné. Český premiér Petr Fiala se na počátku května s kancléřem Olafem Scholzem dohodl, že obě země budou o takové možnosti jednat.