Česko se chystá na nedostatek elektřiny

Například obchodní řetězce zapojené do systému by mohly v případě potřeby na určitou dobu vypnout klimatizaci, případně naopak klimatizovat více. Foto: pixabay.com

Podle nejnovější studie ČEPS by se Česko, bez nových elektráren, mohlo už od roku 2030 stát závislé na dovozu elektřiny ze zahraničí. Jenže ani v Evropě nemusí být energie dostatek. ČEPS proto hledá nové cesty, jak případné nedostatky v síti vykrýt.

Jednou z nich je zapojení firem a domácností. Ty by s pomocí prostředníků, takzvaných agregátorů, nabídly své volné kapacity, a pomohly tak udržet rovnováhu v české síti. Například obchodní řetězce zapojené do systému by mohly v případě potřeby na určitou dobu vypnout klimatizaci, případně naopak klimatizovat více, uvedly Seznam zprávy.

Čtěte také:
Stabilitě sítě pomůžou v budoucnu i malé zdroje
Světové emise rostou, OZE navzdory

ČEPS už nyní pro udržování rovnováhy v síti využívá velké elektrárny a teplárny. Menší energetické celky by do budoucna mohly fungovat podobně. Za rezervování určité kapacity, a tedy připravenosti vzdát se určitého komfortu, by jim ČEPS platil.

Plánem ČEPS je zapojit domácnosti a firmy do svých systémů a určitou kapacitu si u nich rezervovat. Lidé by cíleně měnili svou spotřebu elektřiny, a pomohli by tak s řízením elektrizační soustavy. Nyní probíhá pilotní projekt. Pokud se osvědčí, může se změnit Kodex přenosové soustavy, tedy základní norma, jíž se provoz přenosové soustavy řídí.

„Do budoucna si připravujeme, že si budeme rezervovat kapacitu u domácností a jiných spotřebitelů, kteří spotřebovávají v malém, a budou se spojovat do určitých energetických komunit. To znamená, že budou reagovat tím, že budou snižovat spotřebu. Na začátku to budeme testovat ve velkém, ale může se to dostat až do úrovně energetických komunit společenství SVJ,“ vysvětlil předseda představenstva ČEPS Martin Durčák. Dodává, že odborným garantem tohoto projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 43 rozvoden se 78 transformátory a trasy vedení. V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase. Zajišťuje dále přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie.

Mohlo by vás zajímat:
V Brazílii nalezli obří smaragd za 10 miliard korun
Služební auto obra Koloděje
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme