Cesta uhlí z lomu do kamen

Úpravnou uhlí v Komořanech projde v období vrcholné sezóny téměř 400 tisíc tun uhlí měsíčně. Foto: Severní energetická

Než se čerstvě vyrubané uhlí může změnit na energii, čeká ho ještě dlouhá cesta. Ke konečnému zákazníkovi putuje nejprve vlakem do zásobníků, dále na pásech k úpravě a třídění a znovu zpět do vlaků.

O uhlí se v Úpravně uhlí Komořany stará na tři stovky lidí. Zpracovává se tu dokonce i uhelný prach. Měsíčně úpravnou uhlí projde v období vrcholné sezóny téměř 400 tisíc tun uhlí. Upravené uhlí jde k maloodběratelům, lidem, kteří uhlím vytápějí své domovy, ale také k velkým odběratelům, jako je United Energy nebo Unipetrol, napsal časopis Homér.

Čtěte také:
Hasiči Severní energetické pomohli u nehody
Lom ČSA je nejbezpečnější v ČR

V lomech ČSA a Vršany, ale také v chodbicích ve svazích lomu ČSA se uhlí narube, naloží na pásové dopravníky, přeloží do vagónů talbotové soupravy s elektro lokomotivou. Na jakou kolej souprava s uhlím dorazí, záleží na práci dispečerů. Ti si musí říci, jaké uhlí se ten den veze. Podle kvality uhlí dispečer soupravu nasměruje na odpovídající kolej ke správnému zásobníku.

Důležitou práci odvádí výklopní. To je člověk, který každý vagon soupravy vyklopí do zásobníků uhlí, které jsou schované pod kolejišti. Obejde celou soupravu a z jednoho vagonu za druhým postupně vysype celý obsah do podzemí. V něm je ukryt překvapivě velký zásobník. Jedná se o stavbu o rozměrech šestipatrového domu. Obsluhu zásobníků pod kolejištěm zajišťují vždy 4 lidé, a to ve čtyř směnném provozu. Odtud uhlí putuje na pásech do třídírny.

Než se uhlí dostane do třídírny, musí projít vzorkovnou. Každé čtyři minuty se odebere z pásu vzorek uhlí. Po čtyřiadvaceti hodinách se v konvích pošle celodenní produkce do laboratoře. Ta vyhodnotí, jakou kvalitu má uhlí, které se ten den vytěžilo. Ve vzorkovně je také vzorkovač tzv. VAT. Je to přístroj, který se vlastně chová jako malá třídička. Dovnitř se nasype vzorek uhlí, a s pomocí systému sít se zjistí, kolik uhlí v jaké velikosti je v aktuální dodávce.

Spletitá síť pásů a sít v třídírně připomíná tak trochu kouzelnou školu v Bradavicích. Tady se uhlí vyklepe a rozdělí podle velikostí. Právě tady se uhlí rozdělí na kostku, ořech1, ořech 2 a oddělí se uhelný prach.

To je Úpravna uhlí v Komořanech. Sem se přiváží uhlí tak, jak se vydoluje ze země. Až tady se třídí podle velikosti a v laboratořích se pečlivě zkoumá charakter každodenní dávky. Uhlí, které odtud odchází, má svůj „rodný list“. Ví se o něm nejen, odkud pochází, ale také jakou má výhřevnost, velikost zrna a další vlastnosti důležité pro každého, komu není jedno, co spaluje. Na první pohled vypadá úpravna jako nádraží, na kterém se setkává sedmadvacet kolejí. Každá kolej slouží pro jiného zákazníka nebo pro různý účel.

Uhelný prach nekončí v odpadu. I s tím se počítá. Nejprve se pečlivě vysaje. Pak se smíchá s vodou. Ve speciálním zařízení podobném čistírně vod se uhelný prach opět od vody oddělí a slisuje do desek. Ty se opět přidávají k uhlí a spalují. Měsíčně se tu vyrobí 700 tun takových uhelných desek, které by jinak skončily v odpadu bez užitku.

A už jsme na konci. Pro maloodběratele odváží uhlí nákladní auta. Jde to ráz naráz. Řidiči už čekají ve frontě, až na ně přijde řada. Naložení takového auta uhlím je záležitostí chvilky. Zájem o tříděné druhy však stále stoupá, a proto tu nedávno přibylo nové nakládací místo, aby se uhlí k zákazníkům dostalo ještě rychleji. Kdo chce ale nakoupit bez fronty, musí uhlí objednat právě teď – na jaře a v létě, kdy je ho dostatek a obchodníci navíc nabízejí slevy.

Do vagónů pro velkoodběratele se uhlí nasypává automatickým nakladačem. I tady je ale nutný dohled člověka. Nejprve se nasype uhlí tzv. od oka, přesněji podle zkušenosti dohlížejícího zaměstnance. Pak se vagón pečlivě zváží a dosype, aby v něm bylo uhlí přesně podle předepsané váhy. Ta se nesmí překročit, ale ani nedosypat. Protože za příliš těžký i příliš lehký vagón hrozí pokuta. Nejjednodušší práce je s uhlím pro teplárnu United Energy. Ta stojí v těsném sousedství úpravny a uhlí se tam dodává přímo po pásovém dopravníku.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Nejlepší podzemní sklápěčka na světě
Mobil ušitý horníkům na míru
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech