ČEZ dá do sítí přes 80 miliard

ČEZ Distribuce provozuje vedení v délce asi 166 000 kilometrů a má 3,7 milionu odběrných míst.

Společnost ČEZ Distribuce investuje do svých sítí do roku 2025 přes 83 miliard korun. Více než čtvrtina plánovaných výdajů, přes 23 miliard korun, bude směřovat do digitálních technologií.

Důvodem navýšení investic do distribučního zařízení je podle nich změna distribučního prostředí, kdy sílí potřeba rychlejšího přístupu k informacím, a přechod k decentrální energetice. Loni firma investovala do sítí přes 11 miliard korun.

Masivně investujeme do digitálních technologií, které nám umožní lépe provozovat distribuční soustavu v měnícím se prostřední energetiky. Rychle přibývá aktivních zákazníků, kteří běžně vyrábějí, akumulují či dobíjí elektromobil a chtějí také rychlejší přístup k datům. Zároveň se připravujeme na rostoucí požadavky připojování obnovitelných zdrojů, nárůst elektromobility i investice do akumulace,“ řekl generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík.

Čtěte také:
ČEZ míří pryč z Rumunska
Dětmarovice si loni prohlédlo 2000 zájemců

Investice míří podle firmy především do dálkově ovládaných prvků a prvků monitoringu distribuční soustavy a do systému pro řízení a regulace napětí. Peníze jsou vynakládané i na informační technologie, které mají zrychlit a zefektivnit komunikaci se zákazníkem a zjednodušit i procesy uvnitř společnosti. ČEZ Distribuce například zavedla automatizaci a robotiku s cílem snížit administrativu nasazením robota na přípravu realizace drobných staveb jako například přípojek.

Investice budou směřovat i do rozvoje takzvaných chytrých elektroměrů (AMM), kterých bude muset společnost během let 2024 až 2026 nainstalovat asi 600 000. Pokračuje také rozvoj optické telekomunikační infrastruktury. Záměrem ČEZ Distribuce je vybudovat na svém distribučním území do roku 2025 na 4000 kilometrů optických sítí.

Nově proti původním předpokladům očekává společnost také rozvoj obnovitelných zdrojů, především fotovoltaických elektráren i na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí 110 kilovoltů. Firma upozornila, že předpokládaný vývoj instalovaného výkonu fotovoltaických a větrných elektráren by mohl v roce 2030 dosáhnout až 6000 megawattů (MW), přičemž současný instalovaný výkon tvoří 2000 MW.

Firma ČEZ Distribuce vznikla v březnu 2005. Působí na území Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje a částečně ve Zlínském kraji a na Vysočině. Provozuje vedení v délce asi 166 000 kilometrů a má 3,7 milionu odběrných míst.

Čistý zisk ČEZ Distribuce loni činil 7,3 miliardy korun, meziročně o 4,9 procenta méně. Tržby proti předloňsku naopak vzrostly o 2,5 procenta na 48,4 miliardy korun. Na konci roku firma zaměstnávala asi 4600 lidí. Celá skupina ČEZ loni dosáhla čistého zisku 14,5 miliardy korun při tržbách 206,2 miliardy korun. Skupina dohromady zaměstnává asi 32 000 lidí, z toho zhruba 23 000 lidí v Česku.