Cheb dál řeší brutální zdražení tepla

Teplo v Chebu loni stálo 539 korun za gigajoule, na počátku roku zdražilo na 2255 korun, které by měli odběratelé platit od dubna. Foto: wikipedia.org

Cheb zváží další opatření, která by vedla ke snížení ceny tepla ve městě. To kvůli prudkému zvýšení cen plynu zdražilo proti loňsku téměř čtyřnásobně. Město projedná se spoluvlastníkem společností Terea, která v Chebu dodává teplo, i možnost zapojení nerozděleného zisku nebo vlastních zdrojů, řekl chebský starosta Antonín Jalovec (VPM).

Teplo v Chebu loni stálo 539 korun za gigajoule, na počátku roku zdražilo na 2255 korun, které by měli odběratelé platit od dubna. Od května by ale cena mohla mírně klesnout na 1661 korun za gigajoul. Podle Jalovce je možné, že i v průběhu dalších měsíců se budou ceny měnit, pokud to dovolí ceny plynu na trhu.

My už jsme se s německým spolumajitelem, firmou Gelsenwasser AG, domluvili na dvou důležitých opatřeních. Že nebudou vyplaceny dividendy za loňský rok a finanční plán na letošní rok bude upraven tak, aby společnost nevykázala žádný zisk. Nicméně zastupitelstvo, ať na návrh koalice nebo opozice, přišlo s dalšími opatřeními. K těm patří především možnost sanovat cenu tepla z nerozděleného zisku společnosti z minulých let a také jednat s německým spoluvlastníkem o zapojení vlastních prostředků na vyřešení situace,“ uvedl Jalovec.

Obě uvedená opatření ale mají i své nevýhody. Nerozdělený zisk z minulých let je rezervou společnosti pro případ mimořádných situací a při neopatrném využití peněz by se firma mohla snadno dostat do platební neschopnosti. Také zapojení peněz města a německého spolumajitele firmy, pokud by k tomu dal souhlas, by řešilo problém části obyvatel na úkor těch, kteří nejsou připojeni na teplo od společnosti Terea.

V Chebu prudce zdraží teplo

Opozice za současnou situaci vinní vedení firmy i města. „Čekali jsme od starosty Antonína Jalovce návrh nějakého smysluplného řešení, byli jsme ochotni přijmout usnesení hájící zájmy obyvatel, ale vedení města přišlo na zasedání zastupitelů absolutně nepřipravené a hlavně bez výrazné ochoty jakkoliv nastalou situaci řešit,“ uvedla opoziční zastupitelka Gabriela Dostálová (ANO). „Problém s teplem vznikl v našem městě určitě už před více jak čtyřmi měsíci, tedy dříve, než vypukla válka na Ukrajině. Vedení města se ale pouze smířilo s navýšením cen a stroze tuto skutečnost oznámilo obyvatelům Chebu. Své zdůvodnění navíc starosta opřel o nepravdivé tvrzení, že problém nelze řešit,“ doplnil další opoziční zastupitel za ANO Jan Vrba.

Podle Jalovce město přiznává, že na straně vedení společnosti Terea došlo loni při nákupu plynu na letošní rok k pochybení, za které zodpovídá německý jednatel. Zástupci města pak mají také pověření navrhnout jeho odvolání. S ním by ale musela souhlasit i německá strana, která má ve firmě stejný podíl jako město, tedy 50 procent.