Doba čtení:2 m, 7 s
Nejvíce nabízených dolů se nachází v Džhárkhandu. Foto: wikipedia.org

Indická státní těžební společnost Coal India Limited (CIL) v rámci opatření zaměřených na zvýšení domácí produkce uhlí přidělila 23 svých zrušených hlubinných dolů soukromým subjektům. Tyto doly, které mají snadno dostupnou důlní infrastrukturu a jejichž celková výrobní kapacita činí 34 milionů tun ročně, budou úspěšní uchazeči provozovat na základě modelu sdílení příjmů.

Těžaři ze soukromého sektoru se ucházejí o podíl na minimálně 4 % výnosů se společností CIL po dobu 25 let, což představuje krok k dalšímu využití národních uhelných zdrojů prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru, napsal server indianexpress.com.

Z celkového počtu 34 opuštěných dolů, které společnost CIL identifikovala, jich po deseti spadá pod její dceřiné společnosti se sídlem v Západním Bengálsku a Džhárkhandu, devět pod dceřiné společnosti působící v Maháráštře, Čhattísgarhu a Madhjapradéši, tři pod dceřinou společnost se sídlem v Odíši a dva pod dceřinou společnost se sídlem v Džhárkhandu. Společnost CIL určuje další takové doly pro aukce v rámci modelu sdílení příjmů.

Již dříve společnost CIL identifikovala celkem 34 ukončených dolů, kde leží nečinné zásoby kvalitního uhlí, ale jejich těžba se společnosti CIL nemusí finančně vyplatit. Společnost CIL se rozhodla vypsat výběrové řízení a nabídnout tyto [23] doly ochotným subjektům ze soukromého sektoru, které jsou připraveny provozovat a vyrábět suché palivo a sdílet část výnosů se společností CIL,“ uvedla největší uhelná společnost v zemi v prohlášení.

Indie letos otevře nejvíc uhelných elektráren za dekádu

Uzavřené doly, které byly přiděleny soukromým provozovatelům, obsahují odhadem 635 milionů tun vytěžitelných zásob uhlí.

Podle tiskové zprávy ministerstva uhlí bude 21. června zahájeno desáté kolo aukce komerčních uhelných dolů, během kterého se těžební společnosti budou ucházet o práva na 60 dolů v osmi státech. Z celkového počtu je 7 dolů z předchozích kol nabízeno podruhé. „Neexistují žádná omezení prodeje nebo využití uhlí. Zejména byla odstraněna kritéria způsobilosti, čímž byly odstraněny jakékoli technické nebo finanční překážky účasti,“ uvádí se v tiskové zprávě.

V rámci komerčních aukcí bylo dosud vydraženo celkem 104 uhelných dolů s kumulativní špičkovou jmenovitou kapacitou 226 milionů tun uhlí. V letech 2023-24 vytěžily uhelné bloky pro vlastní potřebu a komerční bloky 147 milionů tun a v roce 2025 je cílem vlády vytěžit 170 milionů tun. Podle interních odhadů ministerstva uhlí přesáhne produkce uhlí z těchto bloků v roce 2030 380 milionů tun, přičemž 265 milionů bude určeno pro energetický sektor, 17 milionů pro neregulovaná odvětví spotřebovávající uhlí, jako je ocelářství a cementářství, a 102 milionů bez omezení konečného využití.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa