Dárci zachránili kostel ve Chvaleticích

Na záchranu chvaletického evangelického kostela přispěli sponzoři. Foto: Czech Coal

Novorenesanční evangelický kostel ve Chvaleticích, který byl v roce 2000 vyhlášen kulturní památkou, se podařilo zachránit postupnými opravami.

Záchrana kostela, která probíhala v několika etapách, si vyžádala značnou inanční sumu. Jako poděkování všem sponzorům byla koncem dubna odhalena pamětní deska. Na rekonstrukci kostela přispěla nemalou částkou i Sev. en EC.

Čtěte také:
Největší jezera v ČR vznikla díky těžbě uhlí
Na rekultivované plochy se vrací chráněné druhy

Naším cílem bylo restaurovat jedinečnou kulturní památku z roku 1882 a znovu ji otevřít široké veřejnosti. Byla to práce dlouhá a mnohdy úmorná, dnes ale můžeme s jistotou říct, že se vyplatila,“ uvedla starostka Chvaletic Blanka Zaklová. Po slavnostním odhalení pamětní desky následoval koncert v podání varhanisty Václava Uhlíře a létnisty Jiřího Stivína, kteří předvedli improvizaci na dým z chvaletické elektrárny.

Kromě bohoslužeb se restaurovaný kostel stane místem pro konání koncertů vážné hudby a základní umělecké školy, křtin a dalších akcí. S výstavbou evangelického kostela ve Chvaleticích se započalo v roce 1880, náklady byly vyčísleny bez vnitřního vybavení a varhan na 14 272 zlatých a 14 krejcarů. Významnou osobností, která se zasloužila o výstavbu jednoho z nejkrásnějších kostelů té doby, byl farář Julius Fleischer.

Mohlo by vás zajímat:
Jezero Medard bude patřit mezi západočeské unikáty
Jezero Most bude rájem pro rybáře
Z lomu je třetí největší jezero v ČR