Doba čtení:1 m, 24 s
Prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý. Foto: iUHLI

Největší výzvou pro budoucí vládu v ekonomice je průsečík energetiky, evropské zelené dohody (Green Deal) a perspektivních průmyslových investic. V projevu na sněmu Hospodářské komory ČR (HK ČR) v Brně to řekl její prezident Vladimír Dlouhý.

Nikdo podle něj nezpochybňuje nutnost reagovat na klimatickou změnu, zelená politika však musí zohledňovat specifické podmínky jednotlivých členských států a je potřeba zajistit dostatečné financování dekarbonizačního úsilí. Na klima s rozumem – to by mělo být základní heslo, uvedl Dlouhý.

Čtěte také:
gentura tlačí uhlí pryč z Česka
Němci směřují k energetické závislosti

Vidí několik klíčových problémů. „Prvním je stabilní energetická bilance státu, tedy energetická soběstačnost a bezpečnost. Druhým je zajistit dlouhodobě takové ceny energií, které nepodlomí konkurenceschopnost českého průmyslu. Třetí, patrně největší problém, představuje přístup ČR k plnění dekarbonizačních cílů zelené dohody, především pak k balíčku Fit for 55, který přenastaví pravidla emisního obchodování, rozšiřuje dekarbonizaci i na odvětví dopravy a budov a výrazně přitvrdil snížení emisí CO2 pro rok 2030,“ řekl Dlouhý.

Z pohledu konkrétních kroků musí podle něj budoucí vláda okamžitě pokračovat v tendru na postavení jaderného bloku v Dukovanech a zajistit odpovídající notifikace na evropské úrovni. „Otevřeným problémem je také přechodné období následujících deset až 20 let, kdy udržení soběstačnosti a stability vyžaduje přechod uhelných elektráren na plyn, restrukturalizace teplárenství a masivní investice do přenosové soustavy,“ uvedl prezident komory.

Rozhodujícím podle něj bude také, jak český průmysl využije zdroje Modernizačního fondu. „Jinými slovy jak vláda podpoří investice do moderních technologií, včetně těch, které se zelenou politikou souvisí. A nejde jen o evropské peníze, ale obecně o investiční klima v naší zemi,“ řekl Dlouhý.