Doba čtení:2 m, 9 s
Poslední vozík z Dolu Darkov vyvezli horníci 23. února. Foto: wikipedia.org

Nejmladší, největší, nejmodernější. Tím se svého času pyšnila úpravna na Dole Darkov, její ž provozy odkamenění i prádla mají před sebou poslední hodiny při zpracovávání surové těžby z dolů OKD. Od března – tak jako další v aktuální fázi utlumované části těžební firmy – přejde pod státní podnik DIAMO.

Komplex vybudovaný podnikem Vítkovice a uvedený do provozu v roce 1987 představoval náhradu za starou úpravnu uhlí ÚZK u Dolu Barbora,“ uvedl pro Měsíčník Horník technolog Jiří Waclawik, jenž na darkovském prádle strávil 18 let ve funkcích hlavního mechanika, vedoucího provozu a vedoucího úpravny.

Čtěte také:
Zájem zaměstnavatelů o horníky se zvyšuje
Seismická aktivita v revíru OKD

Největší úpravna byla svou kapacitou schopna zpracovávat až 25 000 tun těžného uhlí za den, byly tady využívány technologie rozdružování uhlí v těžké kapalině, na sazečkách, na dvoustupňové flotaci, odvodňovaní uhlí v odstředivkách, filtrech a sušárně. Úpravna zpracovávala uhlí jak ze šachet Darkov, tak 9. květen, Barbora a z polí Dolu Karviná (ČSA, Doubrava, Lazy). A v posledních několika letech rovněž z ČSM. „Za svou bohatou historii dosáhla vůbec nejvyššího výkonu 6. června 2014, to jsme měli přejímku surové těžby z dolu 27 860 tun a zároveň jsme docílili nejvyšší vsázky 28 782 tun,“ řekl Waclawik s tím, že hlavní produkt představovalo uhlí vhodné pro koksování. Samozřejmě se dále vyráběly i energetické palivové směsi pro tuzemské a zahraniční klienty. Rekord nakládky byl stanoven 30. listopadu 2015 ve výši 20 258 tun za den.

Přestože tato úpravna patřila k nejmladším v revíru, bylo nutno se stále podřizovat tržnímu prostředí a dalšími rekonstrukcemi dosáhnout vyšších výnosů,“ upozornil Waclawik. Zmínil v prvé řadě uzavřený kalový oběh, pak modernizaci a utomatizaci základních úpravárenských strojů, výstavby linek na výrobu energetického prachu či zpracování uhelných kalů.

Končící darkovský úpravárenský komplex tvořilo několik celků:

• odkamenění, kde na dvou linkách (každá o výkonu 750 tun za hodinu) docházelo k oddělení hrubého kamene od uhlí v těžkokapalinové suspenzi
• velkokapacitní zásobníky surového i praného uhlí schopné pojmout až šedesát tisíc tun uhlí,
• úpravna uhlí, kde se pomoci vody a vzduchu rozdružovalo uhlí, proplástek a hlušina s výkonem až 900 tun za hodinu,
• budova expeditu, kde docházelo k nakládce uhlí do vagónu, jejich vážení a expedici k zákazníkům,
• termické sušárny jemných podílů uhlí,
• odsun a nakládka hlušiny pro její další využití.

Hlušina se v současné době využívá například k výstavbě obchvatu Karviné,“ informoval darkovský technolog úpravny. Ten, s ukončením činnosti úpravny Darkov, ze své pozice poděkoval bývalým i současným zaměstnancům, technikům a dělníkům za odvedenou práci.