Doba čtení:1 m, 17 s
ČEPS působí v ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Udržuje, obnovuje a provozuje 43 rozvoden se 77 transformátory a vedení o celkové délce přes 5500 kilometrů. Foto: ČEPS

Novým členem představenstva státního provozovatele energetické přenosové soustavy ČEPS bude od dubna Karel Slončík, který je předsedou představenstva dceřiné společnosti ČEPS Invest. Do funkce ho zvolila dozorčí rada firmy. Nahradí Stanislava Votrubu, které v dubnu končí funkční období.

Třiačtyřicetiletý Slončík je absolventem Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, katedry elektroenergetiky. Působil na různých pozicích ve strojírenských a inženýrských společnostech. Od roku 2012 pracuje v ČEPS Invest.

Čtěte také:
Rakousko vetovalo dotace na vodík z jádra
Rakousko dokázalo, že Green Deal je nesmysl

Předseda představenstva ČEPS Martin Durčák poděkoval Votrubovi za dlouholetou profesionální práci a nasazení. „Jako člen představenstva zodpovídající za správu a provoz přenosové soustavy významně přispěl k bezpečnému provozu a dalšímu rozvoji soustavy, a tím k plnění klíčové role ČEPS,“ uvedl Durčák.

Dozorčí rada také od října zvolila na další funkční období do představenstva firmy současného člena Svatopluka Vnoučka. Představenstvo má pět členů. Předsedou je Durčák, místopředsedou Vnouček, členy jsou Pavel Šolc a Radek Hartman, od dubna k nim místo Votruby přibude právě Slončík.

ČEPS působí v ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od Energetického regulačního úřadu. Udržuje, obnovuje a provozuje 43 rozvoden se 77 transformátory a vedení o celkové délce více než 5500 kilometrů. Sto procent akcií společnosti vlastní přes ministerstvo průmyslu a obchodu stát.