OKD: Bezpečnostní kampaň pro rok 2024 přináší vyšší odměny

Skoro šedesát chlapů denně chybí v průměru na pracovištích Dolu ČSM kvůli pracovním úrazům, a robotu za ně musejí odvádět jejich kolegové. I z toho důvodu vedení společnosti OKD rozhodlo pokračovat v kampani BOZP i v letošním roce, a to se změnami, mezi které patří v prvé řadě vyhodnocování výsledků a finanční motivování těch nejlepších každý měsíc.

Hlavní ventilátory musí zůstat v Dole ČSM v provozu

Hávéčka, větráky, plíce šachty. Takové názvy dali horníci klíčovým strojům zajišťujícím větrání, bezpečnost šachty a horníků na obou lokalitách Dolu ČSM – hlavním ventilátorům. Vedoucí povrchových provozů Radomil Ocisk informoval o událostech, které se v souvislosti s jejich provozem vyskytovaly za období zhruba posledního roku.

Symbolické fárání stoletého horníka

Vysloužilý havíř v ručním „ležákovém“ rubání a později štajgr důlní dopravy Zdislav Chalupa se vrátil na bývalé pracoviště Dolu Anselm (Urx) v Ostravě-Petřkovicích. Symbolicky tu v doprovodu své mladší manželky Míly a ředitele zdejšího hornického skanzenu Lumíra Place sfáral na své 100. narozeniny.

Útlum těžby ovlivňuje i důlní dopravu

S útlumem hornictví v revíru společnosti OKD a převedením výroby na Důl ČSM nastaly logicky změny i v provoze důlní dopravy odrážející hlavně potřebu v jednodušší a pružnější organizaci. Její současné fungování popsal v rozhovoru pro Měsíčník Horník vedoucí provozu Vladimír Polášek.