Vidět a být viděn, základní pravidlo pro dopravní cesty

Ilustrační foto: Důl Kohinoor

V důlním prostředí jsou téměř veškeré chodby dopravními cestami, pro které – tak jako na cestách pro automobily na povrchu – platí pravidla. Kromě jejich dodržování mají zaměstnanci OKD povinnost také upozornit na nedostatky v oblasti dopravy, a to neprodleně, bez vyčkávání, zda se něco stane či ne.

Na dopravní cestě v dole stoprocentně nastane situace, která nemusí být v předpisech. Buďte proto opatrní a předvídejte,“ vyzval prostřednictví Měsíčníku Horník bezpečnostní technik Břetislav Pukowski. Minulý rok se v revíru stalo 8 pracovních úrazů souvisejících s transportem materiálu či přepravou horníků. Naštěstí ne tak závažných, jaké se vedení OKD rozhodlo v souvislosti s dubnovým bezpečnostním poučením připomenout.

Čtěte také:
Útlum těžby OKD vyjde na 9 miliard
Seismická aktivita v revíru OKD

Při opravě signalizace hrázových dveří na překopu 1950 přirazila elektrikáře k boku důlního díla projíždějící lokomotiva a způsobila mu mnohočetná vnitřní zranění, kterým zaměstnanec podlehl,“ popsal Pukowski případ z července 2007. Vyšetřování zjišťuje více pochybení – neoznačené pracoviště na dopravní cestě, podcenění rizika jízdy lokomotivy a otevření dveří, nenahlášení práce dopravnímu dispečerovi. „A v dolech se tehdy ještě nepoužívaly reflexní prvky,“ řekl bezpečnostní technik.

V zimě 2018 byly v revíru nahlášeny hned dvě mimořádné události. Ta lednová ze šachty ČSA bohužel s tragickým následkem, pohřešovaného pomocníka lokomotiváře nacházejí kolegové na štrece 22 3911 bez známek života. Jako průvodčí zřejmě nastupoval už za jízdy závěsné soupravy do první kabiny tlačených vozů z kontejneru ze sádrou uloženého na počvě. Byl sražen a usmrcen,“ uvedl Pukowski. Při únorovém úrazu z lokality ČSM-Jih má postižený zaměstnanec větší štěstí, zachycení během jízdy v závěsné soupravě potrubím naloženým v klanici na překopu 5101 končí „pouze“ závažným poraněním.

Lokomotivář, ale i horník obsluhující jiné stroje si musí podle bezpečnostního technika dávat i následující otázky: Můžu pohybem vozidla (stroje) někoho ohrozit? Vědí o mně kolegové v okolí? Dal jsem zvukový signál před zahájením pohybu vozidla (stroje)? Vyklidil průvodčí ohrožený prostor na dopravní cestě? „Pravidla platí ale i pro ty vykonávající pracovní činnosti na dopravní cestě. Ví o mě dopraváři nebo jiní chlapi v oblasti? Můžu být na dopravní cestě zachycen, sražen, zasažen? Zajistil jsem svou bezpečnost?“ uzavřel Pukowski.