Doba čtení:1 m, 42 s
Horníci OKD se vracejí těžit do míst, která se dřív vynechávala. Foto: OKD

Skoro šedesát chlapů denně chybí v průměru na pracovištích Dolu ČSM kvůli pracovním úrazům, a robotu za ně musejí odvádět jejich kolegové. I z toho důvodu vedení společnosti OKD rozhodlo pokračovat v kampani BOZP i v letošním roce, a to se změnami, mezi které patří v prvé řadě vyhodnocování výsledků a finanční motivování těch nejlepších každý měsíc.

Tento rok běží bezpečnostní kampaň podle Příkazu č.1/2023 výkonného ředitele a vzhledem k tomu, že výsledky v úrazovosti se za jedenáct měsíců letošního roku vůči stejnému období roku loňského zlepšily, budeme v kampani pokračovat i v roce 2024,“ uvedla pro Měsíčník Horník mluvčí společnosti Barbora Černá Dvořáková.

Zaměstnancům společnosti OKD vzrostou od ledna tarifní mzdy o pět procent

Za leden až listopad jsme měli letos 13 875 zameškaných směn z důvodu pracovního úrazu jen v kategorii dělník důl! I když je to téměř o 1 700 směn méně než za stejné období předešlého roku, je to pořád obrovské číslo,“ dodal ředitel Provozu David Hájek.

Aby byla bezpečnostní kampaň v roce 2024 účinnější a všichni se snažili pracovat bezpečněji, změnila se pravidla vyhodnocování. Závodní dolu může udělit odměny ve výši 15 000 Kč na měsíční období, max. 5 000 Kč na zaměstnance (nejlepší z jednotlivců může na základě rozhodnutí Závodního dolu za hodnocené období obdržet pamětní medaili za mimořádný čin). Hodnotícím kritériem je aktivní přístup zaměstnance k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, přispění k odhalení a zároveň odstranění nebezpečného stavu nad rámec svých pracovních povinností.

V Dole ČSM dokončili nejrozsáhlejší opravy technologií v tomto roce

Výše vyplacených odměn z bezpečnostní kampaně může v roce 2024 dosáhnou v součtu až 13,2 milionu korun. Letos odhadujeme celkovou výši odměn na 3,9 milionu korun. Věřím, že takové navýšení mzdových prostředků bude naše i dodavatelské zaměstnance motivovat k bezpečné práci, pokud možno bez úrazů a bolestí a starostí s nimi spojených,“ vzkázal provozní ředitel.