Do sbírek přibyl další zkamenělý strom

Oblastní muzeum dnes sídlí v budově bývalého Státního reálného gymnázia. Foto: wikipedia.org

Do mosteckého oblastního muzea připutoval v minulých týdnech další zajímavý exponát. Je to miliony let stará zkamenělina, kterou nalezli pracovníci lomu Vršany.

Část zkamenělého stromu byla při těžbě skrývky na dole Vršany objevena už v polovině listopadu 2017. Pracovníci lomu Vršany strom zachránili a předali do sbírek Oblastního muzea v Mostě. Strom je část kmene o rozměrech 220 x 65 x 35 centimetrů. Strom je zploštělý, protože zkameněl v ležaté poloze, napsal server homerlive.cz.

Čtěte také:
Dron létá na šachtě podle přesného plánu
Z měsíční krajiny do rozkvetlého parku

Původní hmota stromu je prokřemenělá a obalená vrstvou uhlí. Pochází ze středního období terciéru (třetihory) nazývaného miocén. Jeho stáří je přibližně 17 000 000 let! „Zkamenělina bude součástí sbírky fosilních dřev z podkrušnohorských uhelných dolů v Oblastním muzeu v Mostě. Za rozšíření sbírky zkamenělých dřev patří poděkování společnosti Vršanská uhelná, a. s., Most, jmenovitě pak Ing. Petru Šulckovi,“ uvedla Blanky Brandová z Oblastního muzea v Mostě.

Mohlo by vás zajímat:
Na výsypce dnes přistávají letadla
Dříve měsíční krajina, dnes poklad přírody
Z dolu ve Virginii udělali golfové hřiště