Do těžby zapojí další hlavu

Výsuvové hlavy jsou důležitou součástí technologie, nacházejí se na dopravním uzlu, kde se sbíhají linky pásových dopravníků. Foto: Vršanská uhelná

Generální oprava v lomu Vršany, kde těží společnost Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy, se aktuálně netýká jen uhelné technologie, ale také těžby skrývky. Před nedávnem začali s opravami jedné z výsuvových hlav, která usměrňuje pohyb vytěženého materiálu po pásových dopravnících.

Úsek skrývky využívá jednu výsuvovou hlavu, přes kterou putuje od velkostroje KU800/K84 materiál k zakládání. Na podzim začala generální oprava druhé výsuvové hlavy, která byla dlouhodobě odstavena. Po jejím dokončení by se včetně linky dálkové pásové dopravy měla stát součástí technologického celku právě s velkostrojem K84. Doposud využívaná výsuvová hlava by měla být součástí technologického celku s velkostrojem K800/K54, který nyní těží skrývku na kolejovou dopravu, ale postupem času by měl být upraven tak, aby těžil na dálkovou pásovou dopravu,“ vysvětlil Jiří Matouš, vedoucí úseku skrývky Vršanské uhelné.

Čtěte také:
Rekultivaci pomůžou nová auta
Pozemky po těžbě uhlí využijí i Lesy ČR

Výsuvové hlavy jsou důležitou součástí technologie, nacházejí se na dopravním uzlu, kde se sbíhají linky pásových dopravníků. Jejich úkolem je směrovat přepravovaný materiál na místo určení. Vytěžené uhlí tak může putovat po linkách A a B do nakládacího zásobníku, skrývka zase na vnitřní výsypku lomu Vršany, případně k dalšímu zakladači. Díky výsuvovým hlavám je možné plynule regulovat pohyb materiálu po pásových dopravnících nebo „míchat“ kvalitu uhlí určeného k nakládce od uhelných velkostrojů.

Generální oprava je v závěrečné fázi. Následné práce, které budou zahrnovat přestavbu a zprovoznění linky dálkové pásové dopravy, by měly skončit na jaře následujícího roku. Souvisejí s plánovaným pokračováním těžby v lomu Vršany. Ten je od svého vzniku uzpůsoben k přepravě vytěženého materiálu po pásových dopravnících. A to jak skrývky při odkrývání uhelné sloje, tak uhlí.