Doba čtení:2 m, 41 s
Dobšiná stále zajišťuje sekundární regulaci výkonu, ale pouze během provozu strojů, v závislosti na množství vody, v průměru několik hodin denně. Foto: Slovenské Elektrarne

Vodní elektrárna Dobšiná je nejstarší přečerpávací vodní elektrárnou na Slovensku. Do zkušebního provozu byla uvedena přesně 27. března 1953. Před pár dny tak oslavila sedmdesátiny.

Myšlenky na využití výjimečné polohy a hydroenergetického potenciálu v okolí Dobšiné sahají až do doby před začátkem druhé světové války. S probíhající elektrifikací a s ní spojeným rozšiřováním elektrické sítě v Československu vyvstala potřeba vybudovat zdroj, který by reguloval výkon v síti na Slovensku. Vlastní výstavba vodní elektrárny Dobšiná a první větší přečerpávací elektrárny na Slovensku začala až koncem roku 1948 ražbou přívodního tunelu a výstavbou obytné kolonie, napsal server seas.sk.

Výstavba trvala necelých pět let. Již 27. března 1953 byl uveden do zkušebního provozu první generátor. 10. dubna 1953 bylo zařízení předáno do trvalého provozu. Druhý stroj byl spuštěn v dubnu 1954. Zejména v padesátých a šedesátých letech minulého století byla přečerpávací elektrárna v Dobšiné důležitým regulačním zdrojem, který byl navíc připraven oživit energetickou soustavu v případě jejího kolapsu.

Slovensko bude dál rodinám posílat levnější elektřinu

Počátky elektrárny byly velmi obtížné, strojní zařízení se často porouchávalo. Technologické zařízení, jehož dvě třetiny dodala švýcarská firma ESCHER WYSS, bylo na tehdejší dobu atypické a na Slovensku nebyly s vysokotlakými turbínami prakticky žádné zkušenosti. Některé stroje bylo nutné vyměnit, měnilo se technické řešení, ale i konstrukční řešení.

Nejenže je Dobšiná první přečerpávací elektrárnou na Slovensku, ale je výjimečná i tím, že jako jediná převádí vodu z povodí jedné řeky do povodí druhé. Z Palcmanské Maše, která se nachází v obci Dedinky-Mlynky a která je horní nádrží přečerpávací vodní elektrárny v Dobšiné, vede přivaděč přímo přes Dobšinský kopec do elektrárny. Voda z horní nádrže prochází přes lopatky turbíny a po předání energie směřuje do retenční nádrže, která vznikla přehrazením potoka Vlčia. Tam čeká na dobu, kdy bude v síti přebytek elektrické energie, aby ji turbíny mohly tlačit zpět do horní nádrže – Palcmanské Maše.

V elektrárně jsou instalovány dvě Francisovy turbíny (Escher Wyss Zurich) s generátory (Škoda Plzeň) o výkonu 2 x 12 MW. Původní výkon elektrárny (2 x 10,88 MW) byl před dvaceti lety zvýšen na současný výkon. V elektrárně je od doby výstavby také jedna Kaplanova turbína. Ta dříve využívala přirozený přítok Vlčího potoka, ale v devadesátých letech (1994) byla demontována, aby se dosáhlo vyššího spádu. Místo ní bylo vybudováno potrubí napojené na malou vodní elektrárnu umístěnou v Dobšiné (Dobšiná 2).

Dlouhé stráně poprvé použily díl vyrobený 3D tiskem

Budoucnost elektrárny

Dobšiná stále zajišťuje sekundární regulaci výkonu, ale pouze během provozu strojů, v závislosti na množství vody, v průměru několik hodin denně. Proto se připravuje projekt bateriového úložiště pro zajištění aFRR± (sekundární regulace výkonu) o výkonu 3MW a kapacitě 4MWh. Bateriový systém umožní zajišťovat sekundární regulaci prakticky nepřetržitě. Baterie se bude střídavě nabíjet a vybíjet podle stavu elektrické sítě. Pokud její kapacita klesne pod stanovenou úroveň, bude doplněna spuštěním turbogenerátoru.

Výhledově, po roce 2026, se uvažuje o modernizaci turbíny spojené s rozšířením regulačního rozsahu MVE Dobšiná 2, která zajistí lepší optimalizaci provozu soustav MVE Dobšiná 1, Dobšiná 2 a Dobšiná 3.