Doba čtení:2 m, 9 s
Foto: OKD

Zaměstnanci provozu důlní dopravy OKD si na začátek července dovolenou neobjednávají. Je to totiž jediné období v roce, kdy se nefedruje. Oni tak musí vytěžit z minima času maximum práce.

Pravidelná údržba probíhá sice den co den po celý rok, ale složité strojní uzly na těžním a ostatních zařízeních potřebují také opravy a výměny vyžadující delší časový prostor, což se v červenci přímo nabízí. V první řadě bylo zapotřebí si vyhodnotit, které pracovní činnosti do těch devíti dní vtěsnat,“ vysvětlil vedoucí provozu dopravy Vladimír Polášek.

Jsou totiž pracovní operace, například v jámě, kde se nesmí kvůli bezpečnosti současně prolínat více souběžných pracovních činností. Koordinace se připravovala doslova s minutovou přesností. „Což znamenalo, že jedna akce skončila tehdy a v tolik hodin a další musela ihned navazovat. A tak vlastně vznikl konečný harmonogram asi šestnácti pracovních operací, který, nyní už to můžu s klidem říci, klapl na výbornou,“ pokračoval Polášek.

OKD koupí teleskopické stojky za 70 milionů

Kolik toho tedy dopraváři na Dole ČSM zvládli? Parta předáka Bohdana Šisera vyměnila na skipové dopravní nádobě vyrovnávací lano a u těžních strojů sací filtry. Údržbáři skipové jámy v čele se zastupujícím předákem Pavlem Jankem a za vydatné pomoci dodavatelů z PBSz nahradili v jámě ocelovou rozponu. Ve výsypném zásobníku na třídírně vyměnila část údržbářů těžního zařízení pod taktovkou Zbyška Postuwky celkem jednačtyřicet otěrových čedičů a ostatních plechů.

A druhá část této party, tentokrát pod velením předáka Renka Třaskalíka, provedla rekonstrukce náraží, jak na ohlubni vtažné jámy, tak na 3. patře, a všichni společně pak obnovili v plnicí stanici skipu pásový potah TP 1400. Mimo plán nám ve vtažné jámě prasklo potrubí se stlačeným vzduchem o průměru 500 milimetrů. To bylo třeba vyrobit a následně nainstalovat. Náročná operace, kterou kluci v čele s Ondrou Tipánem, zastupujícím předákem, zvládli na jedničku,“ popisoval vedoucí dopravy práce na Severu.

Jižní údržbáři vedeni předákem Vencou Dobešem měnili těžní lana na těžním zařízení č. 6. Navíc zde dodavatelé z firmy INCO Engineering provedli na těžních strojích č. 6 a 7 roční prohlídky. „Nakonec jsem si nechal dvě důležité, sakra náročné pracovní operace na skipovém odtěžení. Jednalo se o výměnu konstrukce článkového podavače pod akumulačním zásobníkem číslo 2 včetně potahu a výměnu nosné konstrukce ovládání svislých uzávěrů 1 a 2. Obě akce byly v režii dodavatelů z SDD. A tady bych chtěl jmenovat kromě part předáků Jirky Poláška a Lukáše Daňka i techniky Mirka Rychlého a Petra Votrlu. Ti garantovali dobrou spolupráci, technické zajištění a odbornou stránku věci. Prostě stará dobrá SDD, dřívější VOKD,“ shrnul Polášek