Doba čtení:4 m, 51 s
Firma OKD letos ukončila těžbu v dolech ČSA a Darkov a od března těží pouze v Dole ČSM. Foto: wikipedia.org Petr Štefek

Fárající na stonavské šachtě dokázali od letošního ledna do června snížit tři zásadní ukazatele bezpečnosti práce. Nedošlo k žádnému smrtelnému úrazu ani mimořádné události. 

„Řečí čísel jsme zejména v úrazové závažnosti skoro o čtvrtinu lepší,“ uvedl pro Měsíčník Horník závodní Karel Blahut s tím, že daná hodnota činila tento rok 15,43 (vloni 20,66). Úrazová četnost poklesla z loňských 15,81 na letošních 14,48, frekvence výskytu úrazů pak z 32,72 na 30,31. Značnou roli v tom hrála otázka počtu odpracovaných směn potřebných pro výpočty. A tyto výsledky se navíc týkaly jen důlních na ČSM.

Čtěte také:
Útlum těžby OKD vyjde na 9 miliard
Seismická aktivita v revíru OKD

Úrazové hodnoty klesaly i na šachtách ČSA a Darkov, jež patřily první dva měsíce ještě pod OKD. Během ledna a února se tam tři újmy na zdraví evidovaly (vloni dvanáct) a z nich dvě registrovaly (vloni čtyři). Celkem však v revíru bylo od ledna do července i s úpravnami a povrchovými provozy 107 evidovaných (stejně v roce 2020) a z nich 51 registrovaných úrazů (o tři více oproti 2020).

„Státní báňská správa u nás provedla tento rok už sedmnáct inspekcí a počet zjištěných závad byl nula,“ uvedl závodní Dolu ČSM. Zde se uskutečnily i specializované prověrky týkající se nebezpečí zapálení metanu a prevence výbuchu uhelného prachu, přičemž na žádné z desítky profáraných tras inspektoři nenašli nic proti předpisům. Každopádně
se na závěr roku chystá i prověrka komplexní.

Projevovaly se i otřesové sloje

V červených číslech se ale za prvních sedm měsíců roku 2021 objevily geomechanické jevy s energií 105 J a vyšší, na stonavské šachtě jich totiž zaznamenali pětadvacet oproti sedmnácti za stejné loňské období. „Byly s automatickým vysláním důlního výjezdu HBZS, který však ani v jednom případě nemusel fárat. Nedošlo v souvislosti s nimi také k žádným škodám ani zraněním,“ řekl Blahut.

Osm geomechanických jevů bylo navíc zejména v důsledku dobývání otřesově hodně náročné 40. sloje, kde se objevovaly problémy nejčastěji v její 0. kře. „Silně aktivní se v tomto ohledu jevil porub 400 002, který se dokopával první dva měsíce tohoto roku. Teď je oblast uzavřená. Omezení postupu bylo i v bloku 401 204/1, prováděly se zde otřasné odlehčovací trhací práce na pilíři,“ popsal závodní.

Na povrchu se stalo úrazů více

Povrchové provozy OKD se od ledna do července 2021 v hlavních sledovaných parametrech BOZP proti roku 2020 zhoršily – evidovaných úrazů tu bylo deset (vloni šest) a z toho registrovaných šest (vloni jeden). Narostla četnost (z hodnoty 1,07 na 22,83), jakožto závažnost i frekvence jejich výskytu. Tento nepříznivý stav komentoval.

„Na dílenských provozech došlo oproti stejnému období loňského roku k nárůstu o jeden registrovaný úraz a to u zaměstnance dodavatelské firmy, vloni dodavatelé ve stejném období úraz nezaznamenali. Případ se dá zařadit do kategorie pocitových, kdy zaměstnanec náhle ucítil bolest při zvednutí rukou. Druhý úraz se stal u kmenového zaměstnance, kdy byl při revizi elektromotoru zasažen čistící kapalinou do obličeje a očí. Naštěstí se obešel bez trvalých následků a jeho léčba si vyžádala – v uvozovkách – jen osmapadesát kalendářních dní,“ řekl bezpečnostní technik pro povrchová pracoviště René Girtler.

Rozbitý nos při úklidu v dílně

Ke zhoršení došlo na pracovištích povrchových služeb, kde letos měli sedm úrazových dějů, z nichž čtyři skončily jejich registrací. „Pro srovnání minulý rok v daném období nebyl zaznamenán žádný registrovaný úraz. Oproti předešlým letům, kdy byl zdrojem úrazu především materiál či břemena a následně většinou přiražení končetin zaměstnanců při manipulaci s nimi, se v letošním roce podílí na sedmi letošních evidovaných úrazech ve třech případech pád při chůzi. U prvního z února letošního roku ve skladu na ČSA to skončilo v důsledku vlhké podlahy pádem na záda s následným poraněním kotníku a zařazením do kategorie registrovaných. U ostatních dvou měli kolegové více štěstí a neutrpěli takovou újmu, aby museli být v pracovní neschopnosti,“ přiblížil Girtler.

Upozornil i na poněkud kuriózní událost (evidovaný úraz), kdy dělník uklízel pracoviště a při narovnání se udeřil do nosu o skříňku s nářadím. „Bohužel jak jsem již předeslal, zbývající tři registrované úrazy, jsou charakteristické pro činnost, která je pro důl životně důležitá – nakládku a vykládku materiálu k zajištění jeho plynulého provozu. Jedná se o manipulaci s materiálem jak ruční, tak pomocí jeřábů a jiné techniky, kdy dochází k tomu, že zaměstnanci jsou při manipulaci, v důsledku většinou své neopatrnosti, přiražení materiálem k podvozku, konstrukci, mezi jiný materiál. Nebo už při nedodržení bezpečného manipulačního prostoru již nedokázali uhnout nekontrolovatelnému pohybu naložených materiálů,“ poznamenal bezpečnostní technik pro povrchová pracoviště

Na následující období apeloval na všechny v OKD, aby do důsledku dodržovali stanovené pracovní postupy a také kontrolovali stav svého okolí, neboť nepořádek na pracovišti bývá obecně jednou z hlavních příčin úrazů.

Újma tří elektrikářů v jímce

Provoz úpravny OKD hlásil sice za řečené letošní období jen čtyři evidované újmy na zdraví, ovšem ve srovnání s loňskou nulou to znamenalo navýšení frekvence výskytu úrazů z hodnoty 0,00 na 10,86. „Ke třem evidovaným úrazům vlastních zaměstnanců došlo v souvislosti se stavem plechových krytů nad jímkou v budově jemné úpravny. Pracovníci elektroúdržby prováděli opravu sondy hladiny v jímce. Při jejím vytahování se pod dvěma propadla část plechového krytu. Třetí elektrikář nacházející se o plošinu výše, byl zasažen padající sondou do ramene,“ sdělil úpravárenský vedoucí odboru BOZP Martin Sedláček. Újmu na zdraví zaznamenal i ještě nezkušený zaměstnanec agentury Vojmar, jemuž při uvolňování materiálu ze zásobníku nástroj přirazil prst ke konstrukci.

Od roku 2010 v období sledovaném odborem BOZP úpravny k nejfrekventovanějším zdrojům úrazů v těchto provozech patřily, s četností třiačtyřiceti procent, pády na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí. Druhým nejčastějším zdroje s třiadvaceti procenty tvořily manipulace s materiálem, břemeny a předměty (pády, přiražení, odlétnutí, nárazy, zavalení).