Doba čtení:2 m, 0 s
Důl Lazy Foto: OKD

Hloubit a stavět ho začali v roce 1890 jako Neuschacht (Novou jámu), v roce 1950 jej přejmenovali na počest tehdejšího prezidenta Antonína Zápotockého, v roce 1991 nastala změna názvu související s orlovskou městskou částí Lazy a od června 2020 ponese důl už asi definitivně poslední název ve své bohaté historii: Útlum – Sever.

Lazy se připravují na konzervaci, probíhá uzavírka části důlního pole, kde byla v listopadu loňského roku ukončena hornická činnost. Báňští záchranáři postupně budují uzavírací hráze v oblasti bývalých zásobníků uhlí a v sloji Max, odkud byl z pluhového porubu 161 908 vyvezen i symbolický poslední vozík nakopaného uhlí,“ uvedl specialista OKD pro legislativu Pavol Mlynarič s tím, že kromě ZBZS na lokalitě pracují samozřejmě další úseky a kolektivy potřebné zejména k zajištění bezpečného chodu (údržbáři těžních zařízení, jam i důlních děl, elektrikáři, dopraváři, větrači).

Čtěte také:
Stručná historie Dolu Lazy
S Lazy končí i specialisté na pluhové poruby

Naplno běží výkliz materiálu z dolu i z povrchu. Z povrchu pravděpodobně potrvá až do konce tohoto roku,“ pokračoval Mlynarič. Nejdůležitější technologie už byly vyvezeny na povrch, teď se začalo s dalším zařízením a vybavením – to použitelné je přepravováno na další šachty revíru, zbytek je tříděn do šrotu či ukládán pro možný budoucí prodej.

Na legislativní úrovni se zpracovávají dokumentace pro likvidaci jam, podávají se příslušné žádosti na báňskou správu, vyřizují se projekty na demoliční výměry některých povrchových staveb,“ upřesnil Mlynarič. Zmizela už jedna dlouho nevyužívaná chladicí věž a dodavatelé z firmy Veolia rozebírají jeden ze zauhlovacích mostů.

Vyprázdněny a opuštěny byly skládky uhelných materiálů. Úpravna, jejíž provozy odstavovali od poloviny roku 2015 a kde při ukončení těžby pracovala pouze třídírna, je rovněž vyklízena a využitelné technologie přebírají na prádle ČSM. Mechanické dílny odboru oprav na povrchu zatím svou činnost nepřerušily, nadále pro revír opravují.

Do konce května Lazy patří pod Důl Karviná, spolu se šachtami ČSA a Lazy. Od června ale bude tato lokalita začleněna do divize Útlumu s názvem Útlum – Sever. V roce 2020 bude probíhat konzervace dolu i celé lokality a legislativní příprava na následnou likvidaci. Další aktivity na ní budou v zásadě stejného rázu, jaké se odehrávaly či odehrávají na lokalitách Útlumu – Jih, tedy Staříči, Chlebovicích a Sviadnově,“ uvedl Mlynarič. K prioritám, jak doplnil, budou na Lazech patřit likvidace třech hlavních důlních děl – dvou vtažných jam č. 2 a 5 a výdušné jámy č. 6

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa