Doba čtení:2 m, 19 s
Zadavatelem projektu výstavby valu je skupina PGE, které důl i přilehlá elektrárna patří. Foto: wikipedia.org

Přes kilometr dlouhý zemní val osázený stromy a keři má zmírnit dopady těžby v polském hnědouhelném dole Turów na obyvatele obcí na české straně hranice. Val by měl částečně zabránit některým negativním vlivům dolu na příhraniční oblasti, především zastíní těžební jámu při pohledu z české strany.

S parametry valu se mohli lidé seznámit přímo v Uhelné na Liberecku, která je dolu nejblíž. Po vypořádání a zapracování připomínek by stavba valu měla začít ještě letos na podzim, řekl po jednání ČTK mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.

Díky podpisu dohody o spolupráci k řešení vlivů těžby v dole Turów mezi českou a polskou stranou má Česká republika nyní pod kontrolou, co se děje na polské straně v blízkosti dolu, a to vůbec poprvé v historii těžby. Pokud nebudou limity na české straně dodržovány, umožňuje nám to využívat nápravná opatření a přináší nám to právní záruky. Vybudování ochranného valu zlepší zejména obyvatelům Uhelné vizuální pocit při výhledu do okolí a směrem k těžební jámě,“ doplnil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Průzkum: Téměř 90 procent šéfů chce odložit uhelný exit

Vybudování valu požadovali obyvatelé obcí, které jsou dolu nejblíž. Obávají se negativních dopadů plánovaného rozšiřování těžby, které počítá s rozšířením dolu blíž k hranici. „Považuji vybudování valu za vstřícný krok polského investora, i když jeho samotná výstavba všechny problémy spojené s těžbou nevyřeší,“ přiznal Půta. Val má důl hlavně zastínit, analýza akustického vlivu prokázala, že by val mohl přispět ke snížení hluku z těžebního prostoru dolu jen přibližně o tři decibely.

Na délku by měl mít val 1012 metrů, jeho výška bude v závislosti na členitosti terénu dosahovat převážně pěti metrů, v koruně bude mít na šířku 20 metrů, na jeho vybudování bude třeba 148 000 metrů krychlových zeminy. Osázen by měl být bezmála 10 000 stromy. „Projekt počítá s výsadbou listnatých i jehličnatých stromů, jako jsou borovice lesní, břízy bělokoré či duby červené. Cílová výška zeleně bude 15 metrů, pevně věřím, že zeleň také do jisté míry může snížit míru prašnosti vycházející z dolu,“ řekl krajský radní pro životní prostředí Václav Židek (Piráti).

Zadavatelem projektu výstavby valu je skupina PGE, které důl i přilehlá elektrárna patří. Podle odhadů by vybudování valu mělo trvat od čtyř do sedmi měsíců, další tři až pět měsíců pak zabere výsadba tisíců stromů. Hotovo by tak mělo být zhruba do roka od zahájení prací. Val přitom není jediným opatřením, které má zmírnit dopady těžby na české území. Hotová už je podzemní těsnící bariéra, která má bránit odtoku podzemní vody z českého území. Její účinnost má být vyhodnocena příští rok, dohoda počítá i s tím, že ji možná bude nutné prodloužit.