Doba čtení:2 m, 32 s
Česká veřejnost má jasno v tom, že jednou z hlavních cest k dosažní energetické nezávislosti republiky jsou jaderné zdroje. Foto: Sev.en Energy

Šéfové českých firem jsou přesvědčeni, že Česko může být energeticky soběstačné. Cestou k tomu jsou energeticky efektivnější technologie, úspory a jaderné elektrárny.

Prodloužení fungování uhelných elektráren, prolomení těžebních limitů uhlí, energetická soběstačnost a úspory – tak se dají shrnout priority 300 manažerů firem, které v průzkumu oslovila společnost IBRS. Z jejich odpovědí také vyplývá, že dekarbonizace je zcela, na okraji jejich zájmu.

Manažeři v průzkumu více než ostatní lidé věří schopnosti České republiky být energeticky soběstačnou. Také jich více souhlasí s prodloužením činnosti uhelných elektráren. Což odpovídá i jejich jednoznačné prioritě, tedy bezpečnosti a stabilitě dodávek energií. A minimálně v produkci elektřiny mají jednoznačně pravdu. Česko totiž v ní ještě dva roky bude zcela soběstačné. A pokud by se na základě dekarbonizačních tlaků EU neodstavovaly uhelné elektrárny, byla by republika soběstačná i v dalších desítkách let.

Racionální záblesk v Německu. Vezme si Česko příklad?

Ostatní lidé, jak z průzkumu vyplynulo, více než manažeři podporují myšlenku prolomení těžebních limitů v uhelných lokalitách, dotování cen a regulaci spotřeby a jako hlavní prioritu mají dostupnou cenu energií (Čtyři pětiny Čechů by prodloužili život uhelných elektráren). Všichni lidé se však shodují v přesvědčení, že klíčem ke zvládnutí situace je zavádění energeticky efektivnějších technologií. Bohužel za takové technologie nelze považovat nic z technologií, na které sází v Bruselu. Ani vítr ani fotovoltaika a samozřejmě ani nesmírně náročná výroba „zeleného vodíku“ totiž není možné označovat za energeticky efektivnější. Průzkum tak evidentně ukazuje, jak velké je odcizení politiků v Bruselu od lidí. Což ostatně potvrzuje i fakt, že pouhá tři procenta šéfů by si přáli, aby Státní energetická koncepce měla jako prioritu dekarbonizaci a podporu OZE. Naopak bezpečnost a stabilitu dodávek by měla tato koncepce mít jako prioritu podle 39 procent dotázaných.

I s ohledem na tuto prioritu si 87 procent manažerů myslí, že by se měla prodloužit životnost uhelných elektráren, dokud nebude zajištěna bezpečná dodávka elektřiny pro firmy a domácnosti. A 56 procent šéfů doporučuje uvažovat o prolomení územních těžebních limitů. Téměř všichni (93%) dotázaní se shodují v tom, že je potřeba dostavět jaderné elektrárny. Víc procent získaly už jen možnosti rozvoje energeticky efektivnějších technologií a motivace k energetickým úsporám (96, respektive 94%). Pro větší využití OZE se vyslovilo 88 procent dotázaných. Pozornosti výzkumníků neunikl ani unijní Green Deal. Ten by chtělo revidovat 78 procent českých manažerů.

Francie vrátí do provozu uhelnou elektrárnu v Saint-Avold

Na opačném konci spektra odpovědí skončila podpora frakování v tuzemsku, níž se shodlo 54 procent dotázaných. Polovina za cestu k energetické soběstačnosti byla ochotna považovat i regulaci spotřeby a dotování cen energií jako cestu k soběstačnosti bylo ochotné uznat 46 procent respondentů. Což je jediné z navrhovaných řešení, jež získalo nižší, než poloviční podporu.

V každém případě výsledky obou průzkumů ukazují, že veřejnost nevnímá používání fosilních zdrojů zdaleka tak, jak bruselský establishment, jež je považuje za hlavního „nepřítele“.