Dvojí tvář ekologa Obamy

Official White House Photo by Pete Souza

Official White House Photo by Pete Souza

Ve Spojených státech vede Obamova administrativa již dlouhé měsíce doslova křižácké tažení proti uhlí, což spolu s vnějšími vlivy srazilo tamní těžební sektor hluboko do kolen. Jiří Malík v kulturním čtrnáctideníku A2 naznačil, že k těžbě břidlicového plynu byl Obama mnohem vřelejší.

Metoda těžby hydraulickým štěpením neboli tzv. fracking vzbuzuje odpor odborníků i veřejnosti, kdekoliv se o ní začne uvažovat. Za nebezpečným postupem, který ohrožuje životní prostředí, však stojí zájmy těžařských korporací. Těm se vyplatí vést globální PR kampaň a podávat klamavé informace, napsal Malík.

Začátky technologie jsou těsně spojeny s firmou Halliburton. Ta pro nově se rozvíjející obor začala dodávat chemické směsi s protikorozními a antibakteriálními účinky. Těžba metanu z břidlic byla urychlena dotacemi vlády USA do rozvoje technologie a obrovskými půjčkami od bank (zejména po 11. září 2011). Není bez zajímavosti, že bývalým šéfem společnosti Halliburton byl pozdější ministr obrany USA Dick Cheney, který pomohl prosadit legislativní úpravy zákona o ovzduší a na ochranu vody, což umožnilo průmyslový rozvoj metody, která vede k haváriím a nebezpečnému šíření toxických, či dokonce radioaktivních odpadů.

Čtěte také:
Těžař: Obama nás likviduje
Americký těžební gigant je v insolvenci

Nejprve se těžilo v opuštěných oblastech USA. Jen těžaři tehdy věděli, jaká ekologická úskalí metoda skrývá. „Šlo především o obrovský objem odpadní vody a špatné utěsnění vrtů, které vedlo k tomu, že kontaminovaná voda unikala do podzemní či povrchové vody. Toxická směs v podzemí díky obsahu slabých kyselin absorbuje těžké kovy, v blízkosti uranových rud je pak i radioaktivní. Z toho jasně plyne, že tato směs je nečistitelná,“ vysvětlil Malík, podle nějž v USA evidují stovky vážných havárií.

Potíže začaly, když se těžba břidlicového plynu přiblížila k obydlím a zemědělským farmám. Lidé, kteří do té doby měli po generace vždy dobrou vodu, najednou po sprchování dostávali vyrážky, voda zapáchala po naftě a ve stovkách domácností přestala být pitná. Vzrostl počet nádorů mozku v důsledku rakovinotvorných látek uvolněných do podzemní vody,“ uvedl příklady Malík.

Lobby a politický tlak

Tyto informace nezabránily politikům, aby metodu veřejně podporovali a obhajovali. Prezident Obama například veřejně prohlásil, že uhelné elektrárny mají větší dopad na klima než ty, které užívají břidlicový plyn. Šlo o jasnou manipulaci. Když totiž Národní agentura pro letectví (NOAA) provedla měření kvality ovzduší nad břidlicovými poli, zjistilo se, že úniky těženého metanu dosahují až 12 procent objemu těžby.

Mezitím však Obama začal zájmy těžařů břidlicového plynu hájit i v Evropě. „Neměli bychom zapomínat, že břidličnou kampaň v Evropské unii otevřela návštěva prezidenta Obamy v Polsku v roce 2011. Obamovi břidlicoví poradci se rozjeli po zemích střední a východní Evropy na tajné schůzky. V Česku stejně jako v Polsku se tehdy šířila lež, že země budou po rozjetí těžby břidlic nezávislé na Rusku. Najatí lobbisté mystifikovali, že zásoby plynu postačí na krytí deseti procent roční spotřeby plynu. Zásoby břidlic jsou přitom u nás malé a vzhledem k ochraně vody i nedostupné,“ uvedl Malík.

V naší zemi však zmíněná propaganda slavila dočasné úspěchy. Metodu obhajovali někteří politici i řada médií. V Británii je zastáncem frackingu sám premiér David Cameron a těžařská lobby pronikla i do Ruska, expanduje do Číny a Argentiny, Austrálie, Jižní Afriky. Podle Malíka propagandě podlehlo i NATO, které podpořilo chabé tvrzení o břidlicové opozici placené z Ruska.

Je evidentní, že lobbistické tlaky jsou v energetice enormní, stejně jako objemy finančních prostředků, o něž jde. V České republice se to v posledních letech nejkřiklavěji projevilo při tzv. solárním boomu, kdy apel na ochranu životního prostředí přihrál některým provozovatelům fotovoltaických elektráren miliardy korun veřejné podpory. V současné době se znovu aktivuje velmi silná jaderná lobby, protože je ve hře výstavba nových jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně. Kolik stovek miliard to bude stát, můžeme zatím jen odhadovat.

Mohlo by vás zajímat:
Obamovy plány budou drtit uhlí
Američtí horníci válčí se zeleným Obamou
Americké vánoce jsou energetickou bombou