Doba čtení:2 m, 15 s
Elektrárna Opatovice patří do holdingu EPH Daniela Křetínského. Foto: iUHLI

Společnost Elektrárny Opatovice (EOP), která vyrábí teplo a elektřinu, dosáhla v období od 1. července 2021 do 31. prosince 2022 zisk po zdanění více než 174 milionů korun. Firma EOP Distribuce zabývající se distribucí vyrobeného tepla, vytvořila ve stejném období čistý zisk téměř 195 milionů korun.

Vyplývá to z výročních zpráv, které ČTK poskytla mluvčí EOP Hana Počtová. Obě společnosti vznikly rozdělením původní firmy Elektrárny Opatovice, která od ledna do konce června 2021 vytvořila ztrátu 26,2 milionu korun. V roce 2020 skončila ve ztrátě 535 milionů korun, výsledek byl dán poklesem cen silové elektřiny, výrazným růstem ceny povolenek oxidu uhličitého a poklesem jejich přídělu zdarma.

EOP od července 2021 do konce prosince 2022 vyrobila 5724 terrajoulů (TJ) tepla a 1732 gigawatthodin (GWh) elektrické energie. Tržby z prodeje výrobků a služeb dosáhly 8,095 miliardy korun, tržby za prodej zboží 532 milionů korun. Investice do dlouhodobého majetku činily 433 milionů korun. Provozní výsledek hospodaření přesáhl 275 milionů korun. Za období 1. ledna 2021 do 30. června 2021 dosáhla výroba elektřiny 613 GWh.

Podle vedení společnosti se na výsledcích pozitivně projevilo zvyšován prodejní ceny elektřiny v letech 2021 a 2022. Ve srovnání s předchozím obdobím její výroba vzrostla, za rok 2020 elektrárna vyrobila 998 GWh elektrické energie.

Křetínského irské varování pro Česko

Společnost EOP Distribuce měla tržby z prodeje výrobků a služeb 2,143 miliardy korun, provozní výsledek hospodaření dosáhl 221 milionů korun. Dodávky tepla ovlivnily hlavně klimatické podmínky, částečně i úspory na straně odběratelů. Na investice firma vynaložila 162 milionů korun. Na konci roku 2022 měla společnost 2664 odběrných míst, mezi nejvýznamnější nová připojení patřil Letní stadion v Pardubicích.

Elektrárna připravuje ve svém areálu výstavbu spalovny komunálního odpadu, zatím předložila dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) by mělo zpracovávat 150.000 tun odpadu ročně, což představuje 480 tun za den. Vzniklé teplo by se distribuovalo systémem centrálního zásobování teplem elektrárny, která je dodává do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí. Spalovna by byla pro elektrárnu doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu a biomase, kterými chce postupně nahradit hnědé uhlí. Proti záměru vystupuje obec Čeperka, v jejímž katastru by zařízení mělo stát, již dříve jej v referendu odmítli i obyvatelé Opatovic.

Elektrárna v Opatovicích nad Labem zajišťuje dodávky tepla do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi a do přilehlých obcí, celkem jde asi o 63 000 domácností a stovky podniků, zdravotnických zařízení, úřadů a škol. Vyrábí rovněž elektřinu. Patří do Energetického a průmyslového holdingu (EPH), který ovládá miliardář Daniel Křetínský. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců EOP dosáhl 302, u EOP Distribuce 55.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa