Doba čtení:2 m, 31 s
Zprostředkovatelé vykonávající činnost na základě živnostenského zákona mohou tuto činnost vykonávat i nadále, ale nejdéle do 31. prosince 202.

Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájil od 1.7.2022 povinnou registraci energetických zprostředkovatelů. Jejich podnikání se tak dostává pod dozor úřadu. Změnu přinesla novela energetického zákona, která začala platit s příchodem letošního roku. Registr zprostředkovatelů v energetice bude jejich první skutečnou evidencí, dosud přesná čísla o jejich počtu chyběla. O registraci musejí zprostředkovatelé ERÚ požádat nejpozději do 30. září. Informoval mluvčí ERÚ Michal Kebort. Zprostředkovatel je prostředník mezi zákazníkem a dodavatelem energie.

Doteď zprostředkovatelé podnikali podle živnostenského zákona na základě takzvané volné živnosti. Přesunem pod energetický zákon vzniká nejenom registr, ale především kompetence ERÚ k dozoru nad činností zprostředkovatelů. Na nepoctivé jednání některých zprostředkovatelů poukazují spotřebitelé měsíčně ve stovkách podání.

Smlouvy o zprostředkování v energetice, které nebyly uvedeny do souladu se zněním novely, od 1. července pozbývají platnosti. To samozřejmě platí i pro ujednání o sankcích, takže staré smlouvy nabízené tzv. energošmejdy už by neměly spotřebitele ohrožovat několikatisícovými pokutami,“ uvedl člen Rady ERÚ Ladislav Havel.

OKD prodlouží těžbu uhlí minimálně do konce roku 2023

Kromě smluv se zneplatnění týká i souvisejících plných mocí. Ty teď mohou trvat maximálně 12 měsíců a poté zmocnění zaniká. V minulosti totiž bývalo běžné, že zprostředkovatelé využívali i několik let staré plné moci k tomu, aby nic netušícímu spotřebiteli vybrali dodavatele, o kterého již nestál.

Energetický regulační úřad připravil nejen registr, ve kterém budou veřejně přístupné údaje, ale chystá se také na kontroly zprostředkovatelů. „Na kontrolní činnost musíme vyčlenit stávající pracovníky. Bohužel jsme se nedočkali slibovaného posílení našich kapacit, takže jsme je museli převést z kontrol elektroenergetiky, kde měli na starosti například prověřování dodavatelů. Přitom máme vyčistit sektor zprostředkovatelů, na který si u nás stěžují tisíce lidí ročně,“ uvedl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Žadatelé o registraci musí splňovat některé podmínky. Požadována je kvalifikace na úrovni alespoň středního vzdělání a minimální praxe 5 let v oboru, bezúhonnost nebo spolehlivost. Právě svou spolehlivost může zprostředkovatel narušit tím, že se dopustí závažného přestupku proti energetickému zákonu nebo zákonu o ochraně spotřebitele.

Evropa se vrací k uhlí

V případě, že se takové pochybení prokáže, bude zprostředkovatel z registru vyškrtnut. Teď však zprostředkování v energetice jako nový specifický obor teprve vzniká. Negativní záznamy, pro které by ERÚ mohl žadatele o registraci odmítnout, musíme teprve odhalit a prokázat,“ uvedl Havel.

Změnu zákona vítá například energetická společnost ČEZ. „Opět se objevují podvodníci, kteří nabízejí zranitelným zákazníkům k podpisu smlouvy s neexistujícími slevami a vylhanými výhodami. Využívají současného období růstu cen energií k tomu, aby oklamali občany. Je dobré si dávat pozor zejména na přihlášky do různých aukcí, které ve skutečnosti žádnými aukcemi nejsou a zákazník nevědomky rovnou podepisuje smlouvu u dodavatele,“ řekl ČTK generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Zprostředkovatelé vykonávající činnost na základě živnostenského zákona mohou tuto činnost vykonávat i nadále, ale nejdéle do 31. prosince 2023 a za podmínky, že o registraci ERÚ požádají do 30. září 2022.