Doba čtení:2 m, 20 s
Úniky zemního plynu při těžbě, především frakování, jsou tak vysoké, že zdaleka kompenzují profit z nižších emisí při spalování. Metan je v prvních dvaceti letech od chvíle, kdy unikne do volného prostoru, 72krát více skleníkově působící než oxid uhličitý. Foto: nord-stream2.com

Evropská komise se nemůže dohodnout, zda zařadit zemní plyn a jádro mezi „zelené zdroje“. Eurokomisaři si od dané taxonomie mimo jiné slibují potlačení takzvaného greenwashingu, což je praktika, při níž se společnosti prezentují jako ekologické, ačkoli ve skutečnosti nejsou.

Komise představila klasifikační systém, který má pomoci investorům s rozhodováním, do kterých odvětví a firem směřovat finance. Základním kritériem klasifikace je udržitelnost. Systémnastavuje technická kritéria, která musí firma splnit, pokud chce získat takzvanou zelenou investiční značku, tedy jakési potvrzení, že podniká s ohledem na životní prostředí, napsal server idnes.cz.

Čtěte také:
Odborníci varují: Plyn je pro klima horší než uhlí
Emise z energetiky klesají, z dopravy naopak rostou

Co se týče energetiky, dva zdroje v unijním systému chybí – zemní plyn a jádro. Eurokomisaři se totiž nemohou dohodnout, kam je zařadit.

Plynové PR neodpovídá realitě

Pokud jde o energetiku, systém zmiňuje konkrétní limit. Pokud technologie uvolňují méně než 100 gramů oxidu uhličitého na výrobu jedné kilowatthodiny, a to včetně emisí vzniklých při těžbě suroviny, jsou obecně považovány za udržitelné. Zemní plyn do této kategorie sice nespadá, zároveň se však traduje, že jde o nejčistší fosilní palivo. Při jeho spalování se totiž uvolňuje v průměru o polovinu méně oxidu uhličitého než při spalování uhlí. Proto se i část zástupců EU domnívá, že by zemní plyn měl být považován za takzvané přechodné palivo, které může sehrát svou roli při snaze Evropské unie stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální. Britský list Financial Times (FT) uvedl, že někteří eurokomisaři ještě před představením systému prosazovali, aby zemní plyn zelenou značku dostal už nyní. Nakonec se EK domluvila na odložení rozhodnutí na toto léto.

Někteří odborníci varují, že zemní plyn má svou stinnou stránku – metan, který ho z velké části tvoří, a že ho tudíž nelze považovat za ekologický zdroj energie. „Úniky zemního plynu při těžbě, především frakování, jsou tak vysoké, že zdaleka kompenzují profit z nižších emisí při spalování. Metan je v prvních dvaceti letech od chvíle, kdy unikne do volného prostoru, 72krát více skleníkově působící než oxid uhličitý,“ uvedl chemik a předseda české divize Eurosolaru Milan Smrž.

Otazník nad jádrem

Jadernou energii, o níž se bude rozhodovat také až v létě, obhajuje skupina zemí vedená Francií. V této skupině je i Česká republika. Tyto země prosazují, aby se jádro uznalo jako přechodná technologie. Český postoj souvisí s plánovanou stavbou nového jaderného bloku v Dukovanech. Experti Evropské unie v současné době přezkoumávají bezpečnost tohoto zdroje energie, jde jim například o to, jakým způsobem se dá nakládat s jaderným odpadem.