Doba čtení:2 m, 13 s
O zařazení jádra mezi čisté zdroje dlouhodobě usilují některé země včetně Česka. Foto: ČEZ

Evropská komise je o krok blíže uznání jádra za ekologicky čistý zdroj energie. Expertní orgán komise dospěl po několikaměsíčním zkoumání k závěru, že jaderná energie nezpůsobuje více škody člověku či přírodě než další zdroje označované za čisté.

V pondělí zveřejněná zpráva, kterou kritizovaly ekologické organizace, není pro exekutivu Evropské unie závazná. Komise však k ní může přihlédnout při vytváření systému podpory ekologických investic, takzvané taxonomie. O zařazení jádra mezi čisté zdroje dlouhodobě usilují některé země včetně Česka.

Čtěte také:
Územní řízení na nový blok Dukovan začne v červnu
Nový blok Dukovan získal povolení od Drábové

Komise od loňska pracuje na podrobnostech systému, jehož základní principy již schválily členské země i Evropský parlament. Zatímco slunce, vítr či voda v něm jsou označeny za čisté zdroje a uhlí či lignit za nečisté, jádro či plyn se dostaly do přechodové skupiny, na niž nemají experti ani členské státy jednoznačný názor. Zatímco například Francie, Polsko, Maďarsko, Slovensko či Česko jádro podporují, další země jako Německo či Rakousko jsou proti němu, zejména kvůli bezpečnostním obavám. Silná podpora jádra i plynu zní ze zemí závislých na fosilních palivech argumentujících tím, že díky nim se budou moci snáze zbavit uhelných elektráren, které představují větší ekologickou zátěž.

Analýzy neodhalily žádný vědecky podložený důkaz, že by jaderná energie způsobovala lidskému zdraví nebo životnímu prostředí více škody než další technologie výroby elektřiny, které jsou v taxonomii již zahrnuty mezi zdroji přispívajícími k redukci klimatických změn,“ uvádí se ve zprávě výzkumného střediska komise JRC.

Pokud se podle jeho expertů skladuje jaderný odpad hluboko v geologickém podloží, nepředstavuje žádné významné riziko. Zpráva nicméně připouští, že skladovací technologie nejsou dostatečně prověřené dlouholetým využíváním. Riziko jaderné havárie podle JRC nelze vyloučit na sto procent, její pravděpodobnost je však extrémně nízká i díky tomu, že se v posledních letech používají výhradně vyspělé reaktory třetí generace.

Zprávu kritizovala ekologická organizace Greenpeace, podle které není JRC v pohledu na jadernou energii zcela nestranné, neboť vzniklo v polovině minulého století s cílem umožnit rychlý rozvoj atomových elektráren. „Nezávislí vědci již EU doporučovali, že neudržitelné ekologické riziko spojené s jaderným odpadem je dostatečným důvodem ustoupit od tohoto zdroje,“ uvedla expertka Greenpeace na unijní energetickou politiku Silvia Pastorelliová. Podpora jaderné energie je navíc podle organizace neúnosně drahá.

Komise tvrzení o zaujatosti JRC odmítla. Zpráva nyní podle unijní exekutivy projde hodnocením dalších dvou skupin expertů, kteří by měli své stanovisko sdělit do tří měsíců. Poté by komise měla spolu se zástupci členských zemí rozhodnout, zda bude jaderná energie patřit mezi udržitelné zdroje, které mohou mít nárok na veřejnou finanční podporu.