Doba čtení:1 m, 14 s


Přílišný blahobyt, nedočkavost a pomýlený žebříček priorit je podle profesora Pavla Noskieviče z Technické univerzity – Vysoké školy báňské v Ostravě důvodem, proč někteří lidé odmítají fosilní energetiku. Více sledujte ve videu iUHLI TV.

Spolehlivá a dostupná energie je základním kamenem (nejen) moderní společnosti. V průběhu celé moderní historie jsou základním zdrojem energie fosilní paliva a díky nim dosáhlo lidstvo stavu, ve kterém dnes blahobytně žijeme.

Čtěte také:
VIDEO: Zimní energetický balíček pod palbou
VIDEO: Gavor je jaderný pesimista

Nejspíše z nespokojenosti blahobytných nedočkavců je v posledních desetiletích fosilní energetika odmítána a je tak zpochybňován obrovský pokrok v období tzv. karbonské ekonomiky. Jako záruka lepších zítřků se propaguje bezuhlíková energetika postavená na využívání obnovitelných zdrojů energie a vůbec přitom nevadí, že na pokrytí současných energetických potřeb obnovitelné zdroje nemají. Hlavním argumentem je posilování skleníkového efektu a nebezpečné globální oteplování, způsobené spalováním uhlíkatých paliv,“ řekl Noskievič.

prof. Ing. Pavel Noskievič, působí na TU- VŠB v Ostravě, kde se dlouhodobě věnuje energetice. Nejprve na Strojní fakultě, kde prošel řadou funkcí, od roku 1999 ve Výzkumném energetickém centru, které založil a do roku 2007 vedl. Věnuje se výzkumu a vývoji aktuálních energetických témat, upřednostňuje experimentální výzkum a vždy usiluje o uplatňování rozumu, což někdy nebývá snadné. Ve výzkumném energetickém centru pracuje dodnes jako odborný poradce, vychovává doktorandy a spolupracuje při řešení výzkumných projektů.