Znamenají Počerady změnu přístupu k uhlí?

Pozornost věnovaná možné změně vlastníka uhelné elektrárny Počerady jen potvrzuje, že uhlí by mělo ještě dlouho zůstat v energetickém mixu České republiky. Znamená to však také nějakou hlubší změnu strategie v přístupu k hnědému energetickému uhlí?

V reakci na jednání o prodeji uhelné elektrárny Počerady (5x 200 MW instalovaného výkonu) je možné zaznamenat více názorů, že se tím u nás mění přístup a strategie k využití energetického uhlí a na mysli je případná renezancí uhlí v energetice.

Čtěte také:
Beneš: Stavět uhelnou elektrárnu se už nevyplatí
Babička elektrárna, dědeček automobil

To by však byl asi příliš zkratkovitý závěr. Prodej nebo zachování Počerad ve výrobním portfoliu ČEZ těžbě uhlí a výrobě elektřiny v uhelných elektrárnách ani nepřidává, ani neubírá. A v prvé řadě se tím nemění stav těžebních limitů, i když v určitém ohledu tato témata mohou mít k sobě blízko.

Nejprve se podívejme na těžební limity, a to optikou předpokládaného ukončení těžby v hnědouhelných dolech; aktuální stav ukazuje graf dále. K jedinému posunu těžebních limitů došlo v roce 2015 u dolu Bílina společnosti Severočeské doly ve skupině ČEZ; rozšíření limitů nebránily žádné sídelní celky.

Uhlí do Počerad putuje z dolu Vršany, který patří společnosti Vršanská uhelná skupiny Czech Coal. V roce 2013 uzavřel ČEZ a Czech Coal dlouhodobou smlouvu o odběru uhlí z dolu Vršany, která přesahuje rok 2060, tedy pomyslnou životnost těžby v tomto dole. Potom je velmi pravděpodobné, že zde byl a je předpoklad, že uhlí z Vršan by sloužilo k výrobě elektřiny v elektrárně Počerady také plus mínus do roku 2060. (Samozřejmě uhlí z Vršan by teoreticky bylo možné vozit někam jinam, ale výhodnější by asi byla výroba elektřiny přímo v Počeradech)

Prodej Počerad by tedy jen změnil toho, kdo bude v Počeradech z uhlí elektřinu vyrábět. Na druhé straně však také ponese budoucí náklady na potřebou rekonstrukci k dosažení větší efektivnosti výroby a splnění náročnějších emisních limitů. A rovněž ponese rizika, že v někdy v budoucnu může do fungování uhelných elektráren zvenku zasáhnout regulace (evropská nebo tuzemská) a výroba v uhelných elektrárnách může být mnohem více omezena.

O nějakých podstatných posunech v energetické strategii v tomto okamžiku asi nemůžeme hovořit.

Mohlo by vás zajímat:
USA mají uhlí na 222 let
Uhelný důl Zollverein je památka UNESCO
VIDEO: Staňte se na chvíli řidičem monstra