Rozhodnutí vlády o limitech padnout musí

Česká vláda jedná a bude jednat o další těžbě hnědého uhlí. Má to pár pádných důvodů. Jedním z hlavních je energetická bezpečnost naší země. Politické rozhodnutí dnešní koaliční vlády nastaví mantinely budoucím vládám a pragmatické rozhodnutí o prolomení limitů padnout musí.

Můžeme uvažovat o změnách v české energetice, ale zbavovat se kotvy, kterou v hnědém uhlí máme je nebezpečné a drahé. Optimální využití perspektivních ložisek hnědého uhlí nám zajistí přiměřenou míru energetické bezpečnosti a čas na uvažování o dalších možnostech dostavby jaderných elektráren, o využití solární energie nad naším polozataženým nebem či osazení dalších hektarů biomasou.

Hnědé uhlí sehrává strategickou roli v české energetice. Tato strategická role je, jako nikdy v minulosti, zvýrazněna dnešní geopolitickou situací na Ukrajině a v celém regionu východní Evropy. Je třeba naprosto věcně prohlásit, že hnědé uhlí je dnes nejlevnějším palivem pro produkci elektrické energie a pro zabezpečení energetických potřeb v budoucnosti s ním počítají v perspektivě desetiletí jak naši sousedé, tak globální hráči.

S nejistotou kolem hnědého uhlí je třeba skončit. Nejde ani tak nedostatek či využitelnost hnědého uhlí, ale o nekonečné debaty mezi lobbisty různých více či méně zelených organizací a o politiku Evropské unie ve vztahu k hnědému uhlí. V naší zemi jsou bohaté zásoby hnědého uhlí. Máme vysoce odborné hornické kádry a moderní technická zařízení, a proto také umíme hnědé uhlí těžit. Bez těžby hnědého uhlí v takových zemích jako je Česká republika, Polsko či v Německo není možné zajistit výrobu potřebné elektrické energie.

Jaromír Piskoř