Gordický uzel OKD

komentare_iuhli_800x600Pohled na stránky tisku a na zpravodajství ostatních médiích ukazuje, že napjatá situace kolem budoucnosti OKD se více a více stupňuje. Pojmy insolvence (či přesněji úpadku) a vyhlášení konkurzu se skloňují stále častěji.

Jak události směřují k vyvrcholení, odkrývají jednotlivé strany své karty. A ty, které má v rukou většinová skupina akcionářů společnosti NWR, a tím pádem i hlavních vlastníků OKD, Ad Hoc Group (AHG), nejsou bezcenné.

Je to tím, že vlastnické vztahy symbolizované vlastnictvím akcií NWR, a tím i OKD jsou zkombinovány se vztahy věřitelskými: AHG je největším věřitelem NWR a NWR největším věřitelem OKD. NWR totiž poskytlo OKD nemalé úvěry z prostředků získaných dříve emisí svých dluhopisů (dluhopisů NWR) navíc nemalou měrou ručených akciemi OKD.

Čtěte také:
Analytici: Insolvence znamená konec těžby
Pelikán hájí návrh speciální insolvence

AHG sice může přijít o akcie (akcie bez hodnoty), ale zůstane jí pozice věřitele, který v konkurzním řízení může své požadavky uplatnit. Tyto požadavky by nulovou hodnotu mít neměly.

Navíc, pokud půjde o konkurz OKD, a ne NWR, zbudou v NWR ještě další aktiva, která v principu nemusí mít nulovou hodnotu a bude možno je zpeněžit za lepších ekonomických podmínek. Jedná se o polské těžební lokality Debiensko a Morcinek.

To co je pro AHG výhodou, paradoxně svazuje ruce vládě. Více méně ji tlačí k tomu, ne aby OKD pomohla, ale by od něj dala ruce pryč, pokud si nemá připadat zahnaná do kouta. V tom případě půjde o řešení dopadů nárůstu nezaměstnanosti, pokud by se doly rázem zavřely.

Rovněž to brání jiným řešením, například prodeji OKD nějaké třetí straně, a ne státu, neboť tito zájemci chtějí logicky kupovat společnost nezatíženou dalšími dluhy; jen za takové situace půjde společnost OKD provozovat bez větších ztrát.

Buď jak buď, jsme svědky souboje, ve kterém se možná někdo bude moci cítit vítězem. V širším pohledu budou ale všichni poraženými. Ukončení těžby, které je dosti pravděpodobné, pokud bude konkurz vyhlášen a vlády se ujme konkurzní správce, bude v současné době znamenat předčasné uvolnění prostoru konkurenci. Uhlí, zejména koksovatelné se bude muset dovážet (nejspíše z Polska). Nebo to může být současně impulz k dalšímu omezování hutnické a ocelářské výroby. Naštěstí by pořád mělo platit, že funkční těžba v OKD (byť třeba v menším rozsahu) má zatím pořád vyšší hodnotu, než výtěžek z rozprodeje jeho majetku.

Mohlo by vás zajímat:
Otava a Paukner mají zájem o část OKD
Práce pro horníky nebude, bojí se lidé
Zeman přirovnal Bakalu ke Koženému