Doba čtení:1 m, 56 s
Hasiči v Elektrárně Počerady využívají dva způsoby dezinfikování prostor. Foto: Sev.en Energy

O práci hasičů má většina lidí poměrně konkrétní představu, za poslední měsíce si ale přibrali ještě řadu činností, které souvisejí s proticovidovými hygienickými opatřeními. Výjimkou nejsou ani hasiči skupiny Sev.en Energy.

Nejčastěji nyní hasiči vyrážejí dezinfikovat společné prostory nebo pracoviště, odkud byly hlášeny případy pozitivně testovaných zaměstnanců. Postup pak bývá ve všech společnostech skupiny Sev.en Energy obdobný. „Máme zpracovaný plán a v pravidelných intervalech provádíme dezinfekci koupelen ve všech těžebních společnostech, ať už se jedná o lokalitu ČSA, Úpravnu uhlí v Komořanech, šatny a koupelny kolejové dopravy nebo lokalitu Vršany,“ řekl velitel hasičů Severní energetické Bronislav Vilhelm.

Čtěte také:
Sev.en Energy ulovila černého jestřába
Pozemky po těžbě uhlí využijí i Lesy ČR

Dezinfikují se také kanceláře nebo školicí místnosti. Hasiči ve všech společnostech pomáhali také s dezinfekcí prostor, v nichž v uplynulých týdnech probíhalo hromadné testování zaměstnanců. „Vždy když testování skončilo, zajišťovali jsme dezinfekcí prostor testovacího místa, kromě toho naši hasiči pomáhali i při koordinaci v průběhu testování,“ vysvětlil velitel hasičského sboru v Elektrárně Počerady Miroslav Jirkovský. „Na požádání jsme dezinfikovali prostory externích firem, které v areálu počeradské elektrárny působí,“ doplnil.

Obvykle hasiči používají dva způsoby dezinfikování prostor. Prvním je vystříkání dezinfekčním prostředkem, jehož účinnost se uvádí až 21 dní. Druhou variantou, jak ochránit prostory před viry, je generátor ozónu. Oba tyto způsoby se kombinují, každou z metod lze totiž použít jen v určitém prostředí. Také hasiči Elektrárny Chvaletice provádí pravidelnou dezinfekci šaten, hasičárny, jídelny s kuchyní a recepce. V případě kontaminace prostor nakaženou osobou provádí mimořádné dezinfekce kanceláří, chodeb či WC kdykoliv podle potřeby. K dezinfekci prostor používají speciální přístroj ECA 1600H, který pracuje na principu ultrazvukového mlžení. Takto vytvořená mlha je studená, relativně suchá a dostane se i do špatně dostupných míst.

Teplárny v Kladně a ve Zlíně nemají vlastní hasičský záchranný sbor, dezinfekci například vozového parku nebo prostor, kde lze po požadovanou dobu vyloučit přítomnost zaměstnanců (např. kanceláře, zasedací místnosti, apod.) zajišťují zčásti vlastními silami prostřednictvím generátorů ozónu, popřípadě dostupnou dezinfekcí. Ostatní prostory tu pomáhají dezinfikovat firmy, které pro teplány obstarávají úklidové služby. Ve specifických případech, kdy nelze vyloučit trvalou přítomnost osob, se využívá externí firma, která zajištuje tzv. plošnou polymerovou dezinfekci s garantovanou dobou účinnosti až 21 dní.