HBZS bilancovala rok 2019

V rámci IZS ostravští báňští záchranáři absolvovali cvičení Orkán 2019 s hasiči z Olomouckého kraje a trénovali záchranu osob z těžní věže Dolu Gabriela s hasiči z Moravskoslezského kraje. Ilustrační foto: OKD

Hlavní báňská záchranná stanice (HBZS) Ostrava zaregistrovala v loňském roce 238 důlních a lékařských výjezdů v revíru společnosti OKD. Žádný naštěstí k pracovnímu úrazu či mimořádné události s fatálními následky. Přesto ale byla její činnost ovlivněna stále ještě situací po předloňském výbuchu metanu ve 29. sloji na Dole ČSM-Sever.

Záchranáři z Radvanic totiž zpřístupňovali postiženou oblast čelby 290 220/1 a porubu 292 200, dělali v ní asanační práce a vyprošťovali oběti. „V období od 10. dubna do 15. května jsme tam měli nasazenou i naši důlní plynovou laboratoř,“ sdělil výjezdový technik HBZS Svatomír Tošenovský. Odstraňování následků výbuchu metanu z 20. prosince 2018 znamenalo značný objem směn při asanacích, napsal Měsíčník Horník.

Čtěte také:
Báňští záchranáři převzali záslužné kříže
Báňští záchranáři otevřeli dveře veřejnosti

V průběhu loňského roku bylo v OKD vyhlášeno 238 poplachů, při nichž záchranáři HBZS odpracovali celkem 3 226 hodin. Mezi mimořádné události patřil zápar z 15. února na ČSM-Jih v dokopaném porubu 402 200, jenž pak byl uzavřen výbuchuvzdornými hrázemi a inertizován dusíkem. Dále likvidovali požár z 31. března na téže šachtě vyvolaný samovznícením v prorážce 402 363/1 ražené ve spodní lávce spojené 39. a 40. sloje, který se podařilo uhasit přímým zásahem. Do třetice zasahovala HBZS na jižní lokalitě stonavské šachty 28. května u důlního požáru opět po samovznícení uhlí v prorážce 402 363/1.

Lékařský výjezd také pomáhal 5. července na ČSA elektrikáři, který při roční prohlídce povrchové rozvodny 6 kW v investičním skladu utrpěl úraz elektrickým proudem. V nemocnici skončili 3. srpna dva dělníci z úpravny na Darkově po zasypání materiálem ze zásobníku, stalo se to při čištění vany vibračního podavače, u kterého se utrhla konstrukce tyčového uzávěru. K ověření stavu po geomechanickém jevu vyjela HBZS 10. srpna na ČSA, kde bylo postiženo předpolí porubu 11 3431.

Dne 25. srpna museli báňští záchranáři vytáhnout mobilním havarijním vratem zaměstnance na ČSM-Jih, kdy došlo k zastavení těžního stroje TZ 5 vyvolaného v důsledku úderu blesku do těžní věže. Kvůli zapálení metanu povolali HBZS 27. září na ČSA do oblasti porubu 11 3431, její výjezd zlikvidoval exogenní požár přímým zásahem, obešlo se to bez zranění. Další požár, tentokrát 30. října ve vtažné jámě pod úrovní 7. patra na ČSM-Jih, se podařilo zaměstnancům uhasit ještě před příjezdem HBZS.

Ke konci roku 2019 jsme měli ve stavu 146 kmenových zaměstnanců. Systém služeb byl v týdenním cyklu od pátku od sedmi hodin ráno do dalšího pátku do sedmi hodin ráno držen šestadvaceti záchranáři ve stálé pohotovosti. Kromě toho jsme měli kvůli zajištění trvalé akceschopnosti v domácí pohotovosti vždy nejméně osm chlapů,“ popisoval Tošenovský. Nováčků bylo pro doly OKD na HBZS vloni vyškoleno osmatřicet, plus tři zdravotničtí záchranáři a lékaři. Profesionální i dobrovolní záchranáři – bylo jich celkem 631 – se také minulý rok zúčastnili ověřování fyzické připravenosti v Hornické nemocnici v Karviné.

Pozitivní skutečností byl meziroční pokles spiroergometrických vyšetření, při nichž byli chlapi vyřazováni pro nedostatečnou kondici. Vloni jich bylo šedesát oproti šestaosmdesáti předloni,“ podotkl Tošenovský. Co se technického vybavení týče, HBZS vloni pořídila nově čtyři suché potápěčské obleky, stejný počet celoobličejových masek Interpiro Divator MK2, systém pro spojení potápěčů s povrchovou základnou DCI OTS MK2 (se sluchátky a mikrofonem do masek) a termokameru Testo 882. „Pro rádiový kontakt jsme v roce 2019 používali pouze přenosné radiostanice a v pohotovosti byl připraven a zkoušen bezdrátový záchranářský telefon,“ upřesnil Tošenovský. HBZS svou techniku a výstroj prezentovala jak na Hornických slavnostech OKD v Karviné, tak na Festivalu bezpečnosti na VŠB-TU v Ostravě i Dnech NATO v Mošnově.

V rámci IZS (Integrovaného záchranného systému) ostravští báňští záchranáři absolvovali cvičení Orkán 2019 s hasiči z Olomouckého kraje a trénovali záchranu osob z těžní věže Dolu Gabriela s hasiči z Moravskoslezského kraje.

Mohlo by vás zajímat:
Zakládací vůz slouží uhelným rýpadlům
Rypadlo převáželi šest dnů
Zachrání Hollywood uhelnou burzu?