Doba čtení:3 m, 23 s
Budova Gymnázia a Střední průmyslové školy v Duchcově. Foto gspsd.cz

Před sto lety byla založena v srdci severočeského hnědouhelného revíru česká střední hornická škola. Během celé úspěšné existence ji absolvovaly tisíce studentů. Ti se pak skvěle uplatňovali v blízkých hlubinných a povrchových dolech. Aktuálně je v Severočeských dolech zaměstnáno víc než sto absolventů.

Snahy vytvořit v pohraničí pro místní uhelné doly ryze českou hornickou školu mohly být realizovány až po vzniku ČSR. Státní odborná horní škola zahájila činnost v českém jazyce 1. prosince 1919 v Duchcově, kde už existovala německá Bergschule. Krušné začátky, kdy nová škola měnila svá sídla, vystřídalo přerušení činnosti v letech 1941 až 1945. Po druhé světové válce škola v souvislosti s rozvojem celého revíru nabývala na významu. Rozšiřoval se počet oborů a studentů, jejichž počet kulminoval na přelomu 70. a 80. let, napsaly Hornické listy.

Čtěte také:
Víte, co dělá v dole technik přípravy výroby?
Důl OKD si „zahrál“ v korejském filmu

Už na počátku 90. let se citelně projevovaly důsledky útlumu hnědouhelného hornictví posíleného celospolečenským negativním vnímáním povrchové těžby uhlí. Poslední studenti hornického oboru (od roku 1987 přejmenovaného na Hornictví a hornickou geologii) absolvovali v roce 1996. Škola na nezájem o studium klasického hornického zaměření reagovala otevřením oboru Technická zařízení budov a pomaturitního dvouletého oboru Ekologie a ochrana krajiny. Důsledkem rapidního úbytku studentů nesplňovala škola minimální parametry optimalizace samostatného fungování (potřebný počet žáků, přílišná diverzita studijních oborů). Už v roce 1998 reálně hrozilo sloučení s Integrovaným učilištěm Krupka a SOU technickým v Teplicích. Tento optimalizační projekt Střední průmyslové školy v Duchcově byl nakonec přehodnocen a jeho realizace zrušena.

Další projekt na integraci školy – sloučení průmyslové školy se zdejším gymnáziem – vznikl v roce 2009. Od roku 2011 tak existuje jedna jediná společná instituce Gymnázium a Střední průmyslová škola v Duchcově, která zprvu působila v obou původních budovách. Ve školním roce 2013/2014 bylo nutné z ekonomických důvodů soustředit výuku pouze do jednoho objektu. Od září 2014 tedy průmyslová škola sídlí v budově gymnázia. Původní historická budova hornické průmyslovky v ulici Kubicových dnes slouží jako odloučené pracoviště Střední školy stavební a strojní Teplice k výuce instalatérů, karosářů, klempířů a lakýrníků.Střední průmyslová škola v Duchcově v současné době nabízí možnost studia v oborech Geodézie a katastr nemovitostí, Technické zařízení budov a Užitá geologie.

Ve školním roce 2018/2019 zde maturovalo jen 9 studentů oboru Geodézie a katastr nemovitostí (obory Geologie a Technické zařízení budov už několik let za sebou bohužel neabsolvovali žádní studenti). Optimističtější počty vykazují nově příchozí studenti, kteří začnou studovat ve školním roce 2019/2020. Do prvního ročníku studia geodézie nastoupí 8 žáků. Pro studium oboru Technické zařízení budov se rozhodlo 7 uchazečů. Celkem 25 si jich vybralo obor Stavebnictví.

Sloučení průmyslovky s gymnáziem bylo nejlepším možným řešením a tradice středního technického školství v Duchcově v modifikované podobě pokračuje i v době stého výročí od založení české hornické průmyslové školy. Ve školním roce 2019/2020 má škola 157 studentů. Gymnázium ve čtyřletém i osmiletém cyklu studuje dohromady 210 středoškoláků. V rámci programu celoživotního vzdělávání budou na Gymnázium a Střední průmyslovou školu docházet také posluchači, kteří hodlají při zaměstnání studovat předměty jako stroje a zařízení, hornické a trhací práce, základy geodézie či bezpečnost práce pro zvýšení kvalifikace a způsobilosti pro provádění hornických prací a prací prováděných hornickým způsobem.

K této formě studia se od školního roku 2019/2020 přihlásilo 16 zaměstnanců Severočeských dolů. Navzdory prázdninám se tým ředitelky školy Jany Polákové intenzivně připravuje na oslavy 100. výročí od vzniku Hornické průmyslové školy v Duchcově. „Na sobotu 5. října zveme do školy všechny absolventy. Tak jako při každém kulatém výročí chceme bývalým studentům zpřístupnit areál školy, včetně původní budovy v ulici Kubicových, kam bych ráda umístila výstavku archivních fotografií. Počítáme také s programem v aule a posezením se společným vzpomínáním v domě kultury. Všechny absolventy velmi srdečně zvu. Těším se na vás,“ nastínila program letošní oslavy ředitelka Gymnázia a Střední průmyslové školy v Duchcově Jana Poláková.

Mohlo by vás zajímat:
Caterpillar vymýšlí bagry budoucnosti
Běloruský gigant BelAZ 75710
VIDEO: Sci-fi bagr z Jižní Koreje

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa