Doba čtení:3 m, 16 s
David Minárik Foto: SDAS

Během uplynulých jednadvaceti let svého působení v Dole Nástup Tušimice (DNT), kde těží hnědé uhlí společnost Severočeské doly, vystřídal David Minárik několik profesí. Mezníkem pro jeho osobní i pracovní život byl vážný pracovní úraz v roce 2000, kdy přišel o pravou ruku.

Navzdory tělesnému hendikepu zůstal optimistou a svůj život žije bez jakýchkoli omezení – jezdí na upraveném kole, chodí na túry, sjíždí lodí Ohři … Při zaměstnání úspěšně absolvoval Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava, obor Stroje a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin. S čerstvým inženýrským diplomem využil nabídku a přešel před čtyřmi roky z pozice operátora sdruženého dispečinku skrývky do odboru přípravy výroby DNT, uvedly Hornické listy.

Čtěte také:
Superpočítač pojmenovali podle šachty
Důl OKD si „zahrál“ v korejském filmu

Společně se svými kolegy zpracovává báňsko-technologické postupy těžby skrývky a uhlí. Kromě sestavování střednědobých a dlouhodobých studií jsou těžištěm jejich práce měsíční postupy uhelného lomu, čtvrtletní pro provoz skrývky, roční důlní plánovací mapy a všeprofesní řešení nezbytná pro zajištění plynulé výroby v daném roce. „Náš odbor tvoří pětičlenná parta. Rozumíme si, pravidelně se setkáváme i po práci. Jsem tedy hodně spokojen s pracovní i osobní rovinou svého života,“ uvedl pro Hornické listy Minárik, který zároveň popsal, jak vypadá jeho pracovní den.

06:30 Když je pěkné počasí, jako právě dnes, jezdím do práce po nové cyklostezce podél DNT z domova v obci Zelená na kole. V kanceláři si projdu poštu, kontroluji souhrnné hlášení výroby. Zajímá mě především objem odbytové těžby do sousedních elektráren Prunéřov (EPRU) a Tušimice (ETU), neboť se zabývám ukládáním vedlejších energetických produktů (VEP) z těchto elektráren v dobývacím prostoru DNT.

08:00 VEP z elektráren Tušimice a Prunéřov se u nás ukládají na dvou lokalitách. Úložiště Stodola se nachází na bývalé výsypce Libouš a je určeno pro potřeby ETU. Pro potřeby EPRU slouží druhá lokalita označována Severní lom, která se nachází na hraně rekultivované výsypky Merkur. Pro obě lokality jsou vytipovány a rezervovány další prostory, které budou potřebné po vyčerpání kapacit současných úložišť. Veškeré mapy se v našem odboru zpracovávají v systémech Kvas a Moss. V souvislosti s přípravou prostoru pro ukládání VEP konzultuji s kolegyní Pavlínou Tichou, techničkou přípravy výroby, postup výsypky prvního skrývkového řezu. Aktuální situace zapracuji do druhé etapy plánovacích map, konkrétně do části věnované ukládání VEP, kterou mám na starost.

11:15 Setkání s báňským specialistou Jiřím Tischlerem je pro mě vždy přínosné. Vážím si jeho hlubokých znalostí a dokonalého přehledu. Nad mapou jsme zevrubně konzultovali dlouhodobé postupy výsypných prostor ve vazbě na plochy předávané k rekultivačním činnostem. Protože stávající úložiště VEP pro EPRU brzy dosáhne maximální kapacity, připravuje se další vhodný prostor, kde by se v závislosti na odběrech uhlí a výkonu elektráren mělo ukládat kolem roku 2021. Nová lokalita bude sousedit s tou stávající, kterou následně čeká technická a biologická rekultivace.

12:00 Navzdory přesným mapovým podkladům není nad to občas vyjet přímo do terénu a zkontrolovat si reálný postup ukládání VEP. S Jirkou Tischlerem jsme navštívili obě úložiště. I když si na základě objemů odebraného uhlí do sousedních elektráren umím vypočítat přibližný objem vyprodukovaných VEP, prohlídka úložišť a seznámení s aktuální situací je pro moji práci důležitá. Získané informace se mi hodí do zpracování druhé etapy plánovacích map pro rok 2019, konkrétně oddílu ukládání VEP, kterým se právě zabývám.

12:50 Úložiště Stodola je spojeno s tušimickou elektrárnou kombinací trubkového dopravníku KOCH s pásovým dopravníkem šíře 1 200 mm. Po návratu do kanceláře jsem se věnoval sledování postupu uhelného lomu a výsypek, konkrétně pak situace jednotlivých rýpadel, která zabezpečují těžbu požadovaného množství uhlí v potřebné kvalitě. Tušimické uhlí je typické rozdílnými kvalitativními pa‑ rametry, jako je obsah síry a výhřevnost.

Krátce po 14. hodině jsem se zase vydal po nové cyklostezce mladou rekultivovanou krajinou, už v podzimních barvách, domů.

Mohlo by vás zajímat:
Caterpillar vymýšlí bagry budoucnosti
Běloruský gigant BelAZ 75710
VIDEO: Sci-fi bagr z Jižní Koreje