Hornické muzeum v Krásně otevřelo brány

Krasno

Hlavní atrakcí muzea je těžební parní stroj z roku 1897. Foto: omks.cz

Do nové sezony vstoupilo Hornické muzeum v obci Krásno na Sokolovsku. Na návštěvníky čeká expozice důlního technického zařízení. Historie regionálního dolování přibližují také prostory, které ukazují šatnu a kancelář povrchového dolu.

Vždy se snažíme vytvořit expozici jako takzvaný poslední pracovní den, to znamená, že skutečně, když potom někde do nějakých prostor přijdete, tak byste si tam měl připadat tak, jako kdyby je právě pracovníci opustili. Do budoucnosti to získá svoji muzejní hodnotu,“ řekl Českému rozhlasu ředitel muzea Michal Rund.

Čtěte také:
Muzeum ukáže 20 milionů let starý kmen
Opuštěné hornické město láká turisty

Hornické muzeum Krásno je pobočkou Krajského muzea Sokolov. Je situováno na místě historického cínového dolu Vilém založeném na žilném systému Gellnauer, který byl s řadou přerušení činný až do 90. let 20. století. V areálu dolu Vilém je zachována budova úpravny, objekt dílen, těžní věž a těžní budova, strojovna, vrátnice a stavba jedné z nejstarších trafostanic na našem území.

Expozice byla slavnostně otevřena 5. září 1998 u příležitostí druhého setkání hornických měst a obcí České republiky, které se konalo v Krásně. Bývalá úpravna slouží jako hlavní objekt hornického muzea v přírodě, které se rozkládá na ploše několika hektarů. Vlastní muzeum doplňuje řada pozůstatků po těžbě a zpracování rud v okolí, které budou postupně zpřístupněny systémem naučných stezek a chodníků. Rekonstrukce ostatních budov v areálu dolu Vilém proběhla v letech 1998 – 2004 a jsou zpřístupněny veřejnosti od roku 2004.

Těžní parní stroj i ukázková štola
Hlavním atraktivním exponátem je těžní parní stroj z dolu Marie z roku 1897 a expozice k jeho transferu z Královského Poříčí. Dále je zde prezentována historie těžby hnědého uhlí od 19. století až do současnosti.

Veřejnosti je zpřístupněna i těžní věž a šachetní budova, strojovna, trafostanice a budova dílen dolu Vilém. V bývalé strojovně je umístěn elektrický těžní stroj firmy Siemens z roku 1942. Najdete zde i expozice vertikální a horizontální důlní dopravy, vystavena je důlní klec či různé druhy důlních vozíků. Prohlédnout si můžete i důlní ošetřovnu s ležícím zraněným horníkem a oživující záchranné přístroje.

V prvním patře šachetní budovy jsou pak představeny jednotlivé aspekty hlubinné i povrchové těžby. Na panelech jsou přiblíženy nástroje a stroje používané při těžbě surovin, doplněné vystavenými trojrozměrnými předměty – kopáče, špičáky, vrtací tyče atd. Dále způsob dopravy, který ilustruje nejen expozice v přízemí budovy a exponáty vystavené na volných prostranstvích areálu, ale také několik modelů důlních vozů a lokomotiv vystavených v této místnosti.

Na jaře roku 2007 byla v budově bývalých dílen zpřístupněná expozice raně novověkého hornictví. Zde je k vidění replika rudné štoly a modely důlních strojů a zařízení. Nejdelší z nich je dlouhý více než šest metrů. V areálu je vybudována také ukázková štola o délce 40 metrů, ve které jsou představeny současné technologie ražeb a výstroje podzemních prostor.

Mohlo by vás zajímat:
Bývalý důl se proměnil v muzeum a zábavní park
Z lomu je třetí největší jezero v ČR
Uhelné mýdlo pění bíle